Stimaţi angajaţi din domeniul protecţiei sociale din raionul Edineţ,

Duminică, societatea moldovenească va consemna Ziua dumneavoastră profesională. Este ziua celor care sunt mai aproape ca oricine altul de oamenii aflaţi în situaţii dificile din motivul sănătăţii. Prin devotament muncii pe care o practicaţi, responsabilitatea pe care o purtaţi în a face viaţa celor nevo­iaşi şi bolnavi un pic mai senină şi plină de sens, sunteţi con­sideraţi de beneficiari persoane dragi şi aşteptate. Dumnea­voastră le alinaţi durerile, împărtăşiţi cu ei bucuriile şi nevoile, le sunteţi primul ajutor în viaţa cotidiană.

în numele Consiliului raional Edineţ şi al meu personal, vă exprim recunoştinţă pentru aportul la dezvoltarea serviciilor din sfera protecţiei sociale, implementarea noilor reforme în această sferă, pentru neoboseală şi dăruire de sine profesiei. Apreciem înalt munca depusă şi Vă dorim multă sănătate, noi forţe şi succese întru sporirea calităţii vieţii.

Cu profundă consideraţiune,                                  lurii GARAS, preşedintele raionului Edineţ

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.