Sesiune de informare vizavi de modificărilor operate în Legea achizițiilor publice

La data de 24 septembrie 2018, în sala de ședințe a Consiliului raional Edineţ, s-a desfășurat seminarul de instruire privind  modificările la Legea achizițiilor  publice  nr. 131 din 03.07.2015, cu participarea specialiștilor din cadrul  Administrației Publice Locale și instituțiile desconcentrate din raion.

 Modificările vor intra în vigoare din 01 octombrie 2018.

         Activitatea a demarat cu cuvântul de salut al președintelui raionului Edineț, Iurii Garas, care a mulțumit Danielei Panuș, specialist principal al Direcției juridice din cadrul Agenției Achiziții Publice, pentru organizarea seminarului cu scopul de a informa despre modificările operate la Legea achizițiilor publice.

           Principalele prevederi legale, specificate în Legea nr. 169 din 26.07.2018, care vor intra în vigoare din 01 octombrie 2018, se referă la atribuțiile grupului de lucru sau ale specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, datele de calificare și criteriile de atribuire a contractelor de achiziții, anunțul de intenție, utilizarea Sistemului de Achiziții M-Tender, etc.

 Specialiștii din domeniul achizițiilor publice au adresat întrebări din practica lor de lucru. 

Asemenea şedinţe, organizate de Agenția Achiziții Publice în teritoriu, contribuie într-o măsură mai substanţială la soluționarea problemelor cu care se confruntă autoritățile contractante.

Rodica CHIRIAC,

şef Secţie Economie a Consiliului raional Edineţ

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.