Reprezentanții Ministerului Finanțelor în vizită de lucru la Edineț

La 18 mai 2019 cu o vizită de lucru la Edineț au sosit reprezentanții Ministerului Finanțelor în frunte cu dl Ion CHICU.

Delegația a fost primită de dl Oleg SÎRBU, deputat în Parlament, dl Iurii GARAS, președintele raionului și dna Stela BOTNARU, șef Direcție Finanțe a Consiliului raional.

 

La întrunire au fost invitați conducătorii și contabilii subdiviziunilor Consiliului raional cât și primarii și contabilii primăriilor din raion.

         Întrunirea a început cu prezentarea de către domnul ministru Ion CHICU a Informației generale privind situația bugetar-financiară în țară,  ca mai apoi tot Dumnealui, împreună cu dl Sergiu Pușcuță,Director Serviciu Fiscal de Stat să prezinte o informație despre executarea bugetelor APL din raionul Edineț pe perioada ianuarie-aprilie 2019 și posibilele rezerve pentru sporirea veniturilor.

În cadrul întrunirii de către dna Stela BOTNARU, șeful Direcției finanțe a fost prezentat un raport succint despre activitatea direcției.

         Încă un subiect care a fost pus în discuție a fost modul în care Ministerul Finanțelor va acorda suport APL în anul 2019 pentru implementarea Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Explicațiile au fost prezentate de către domnul ministru Ion Chicu și secretarul de stat al ministerului Tatiana Ivanicichina.

A urmat un șir de întrebări și sugestii parvenite din partea primarilor din raion.

 

La finele întrunirii a luat cuvântul dl Oleg Sîrbu, care a promis că unind eforturile legislative cu cele executive problemele apărute pot fi rezolvate prin conlucrare.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.