Proiecte de decizii înregistrate în CR

Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar și in cel civil în perioada de încorporare octombrie 2022 – ianuarie 2023

Cu privire la stabilirea indemnizației de participare a consilierilor raionali la ședințele Consiliului raional

Cu privire la transportarea elevilor cl. X-XII din orașul Cupcini către LT „М. Eminescu” și LT „Р. Halippa”

Cu privire la unele modiflcări a mijloacelor extrabugetare în bugetul anului 2022

Cu privire la suplinirea uiiităților de personal ale cadrelor didactice de sprijin în instituțiile de învațământ preuniversitar și repartizării soldului mijloacelor pentru educația incluzivă pentru anul2022

Cu privire la aprobarea Programului de întreținere, reparații curente a drumurilor locale raionale Edineț, in etapa a doua pentru anul 2022

Cu privire la Prescripția Inspecției Financiare  nr.25-16-10/1543 din 23.08.2022

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul raional Edineț și CNPAC

Cu privire la Demersul nr. 12/3288 din 08.08.2022 al Centrului National Anticoruptie

Сu privire la aprobarea statutului IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Edineț

Cu privire la unele redistribuiri în devizul de cheltuieli a Direcției Finanțe

Cu privire ia modificarea Schemei de încadrare a Serviciului social Asistență Personală

Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț conform Legii nr. 260 din 08 septembrie 2022 Privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021

Cu privire la unele redistribuiri în devizul de cheltuieli al Aparatului președintelui raionului

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de intervenție a Guvemului conform DCSE nr.37 din 15.09.2022

Cu privire la Prescripția Inspecției Financiare nr.25-16-10/1141 din 04.07.2022

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.