Prevenirea fenomenului abandonului de domiciliu

Inspectoratul de Poliţie Edinet, în calitate de instituţie publică a statului specializată în domeniul prevenirii infracţiunilor şi a contravenţiilor, ca urmare a unei analize efectuate, constată o situaţie foarte îngrijorătoare privind aspectul abandonului de domiciliu în rândurile copiilor.

În mod special, sunt expuse la părăsirea de domiciliu fetele aflate în pragul adolescenţei, iar categoria de vârstă cea mai vulnerabilă este între 14 şi 15 ani.

Copiii abandonează domiciliul din dorinţa de a deveni prea timpuriu independenţi, angajîndu-se la slujbe sezoniere sau din cauza relaţiilor tensionate din familie, o dragoste neagreată de către părinți.

Prin astfel de gesturi  copiii consideră, că vor evita problemele sau, deopotrivă, vor atrage atenţia asupra lor. Însă prelungirea timpului petrecut de către copii în stradă, sporeşte riscurile la care sunt expuşi, devenind potenţiali delicvenţi sau se expun „victimizării”.

În marea majoritate a situaţiilor, abandonul de domiciliu este determinat de lipsa de comunicare între copii şi părinţi sau alte persoane care îi înlocuiesc, fie că provin din familii social- vulnerabile, monoparentale sau familii complete.

Totodată, în perioada caniculara, suspiciunile de înec în rîuri/lacuri/bazine acvatice, constituie cele mai tragice dispariţii. Confirmarea cazului, este preţul pe care-l plătesc deopotrivă, părinţii şi copiii, pentru lipsa de supraveghere.

În cazurile constatării abandonului de domiciliu al copilului, Inspectoratul de  Poliţiei Edinet recomandă părinţilor, reprezentanţi legali şi tutori/curatori care exercită obligaţiunile de întreţinere, educaţie şi supraveghere a copiilor ca aceștia:

-în mod prioritar, să contacteze rudele apropiate şi prietenii copilului, pentru că de obicei, acolo sunt primele locuri unde se refugiaza;

în mod de urgenţă, să sesizeze Poliţia şi să prezinte datele care pot contribui la depistarea copilului: semnalmente, semne particulare, comportamentul anterior;

-să prezinte o fotografie recentă a copilului;

-să prezinte informaţia referitor la prietenii cu care, de obicei, copilul îşi petrece timpul, datele de contact etc;

-să verifice la domiciuliu dacă eventual copilul nu a lăsat vreun mesaj, dacă au dispărut careva lucruri sau bunuri din casă.

              Referitor la aspectul de prevenire a fenomenului abandonului de domiciliu,

Poliția recomandă părinților:

– să asigure în familie un climat afectiv în care predomină buna înţelegere, respectul reciproc faţă de valorile familiale;

– să discute permanent cu copilul, pentru a înlătura  barierele în relaţia copil-părinte, să stabilească  o  comunicare  eficientă pentru a încuraja copilul să destăinuie problemele cu care se confruntă;

– să fie ferm cu copilul, dar nu agresiv, şi să nu uite că violenţa nu este o modalitate de soluţionare a problemelor, ci mai degrabă le amplifică;

– să manifeste grijă faţă de orice succes sau eşec al copilului, să îi susțină prin sfaturi şi exemple oportune pentru a trece prin asemenea experienţe;

– atunci cînd părinții observă o schimbare negativă în comportamentul copilului, trebuie  să rezolve în comun problema cu care se confruntă;

– să ia toate măsurile de supraveghere, de creştere şi educare, specifice fiecărei vîrste în parte;

– să supravegheze permanent copii, însă să acționeze cu discreţie pentru a nu lăsa impresia că le este controlată activitatea la orice pas;

– să supravegheze ce activităţi desfăşoară copilul pe reţelele de socializare, cu cine comunică, ce site-uri accesează şi utilizează.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.