Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei: ”Cu privire la instituirea funcţiei de sef Serviciu social Asistenţă Personală”

 

            În temeiul art.art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121,124, 126,128, 136, 164 și 165 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07 2018, a art.art. 3, 4, 6 lit.(h), 18, 20, 21, 23 alin.(2) lit. (g), 27-30, 32,  33, 37 alin.(3 și 6), 38-47 și 50  din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, art.3 alin.(2) lit.(g), 6, 7-12 a Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț  anunță   despre organizarea  audierilor publice  pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la instituirea funcției de șef Serviciu social Asistență Personală”,   pentru ședința consiliului raional.

          Audierile publice se vor desfășura  pe data de 15 august 2020 la orele 10.00, în sala de  ședințe a Consiliului raional, pe adresa mun. Edineț, str.Independenței nr.33, etajul trei.

         Materialele ce reflectă proiectul de decizie sunt disponibile pe pagina WEB a Consiliului raional Edineț.

          Sugestiile referitor la proiectul de decizie supus  dezbaterii publice pot fi expediate pînă la data de 15 august 2020  la adresa de e-mail: econsiliu@mail.ru și as.edinet@gmail.com.

          Reprezentanții societății civile,  de rînd cu persoanele cointeresante sunt binevenite cu sugestii.

Proiectul deciziei:,,Cu privire la instituirea funcției de șef Serviciu social Asistență Personală”

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.