Perspectiva respectării Drepturilor persoanelor cu dizabilități

La 10 octombrie, în incinta Consiliului raional Edineț, s-a petrecut un Atelier de lucru, organizat de către Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova. La Atelier au fost invitați vicepreședintele raionului dl Sergiu Gheorghiță, arhitectul-șef al raionului, reprezentanții Direcției asistență socială, Direcției educație, organizațiilor obștești, serviciilor desconcentrate care activează în acest domeniu.

A fost prezentat Raportul de analiză a documentelor de politici publice locale ale raionului Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

În contextul implementării Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova a adoptat Programul Național de incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017-2022.

Aprobarea Planului nominalizat urmărește eficientizarea și canalizarea eforturilor tuturor instituțiilor statului, a societății civile și a partenerilor de dezvoltare în vederea asigurării implementării prevederilor Convenției ONU în diverse politici sectoriale și inspectorale. Implementarea acestuia va asigura respectarea drepturilor și participarea persoanelor cu dizabilități în societate, va crea oportunități mai bune de incluziune socială.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.