O fîntînă frumos amenajată în centrul oraşului

Edificiul Consiliului raional Edineţ este alimentat cu apă potabilă pompată din fîntîna din preajmă. Deşi a fost săpată cu mai mulţi ani în urmă, ea semăna mai mult cu una de canalizare. Capacul de asupra ei se afla la nivelul pămîntului, iar de amenajare şi îngrijire – nici vorbă. Chiar nici unii locatari din apropiere nu ştiau despre existenţa acesteia. Despre starea fîntînii a venit vorba la şedinţa operativă, convocată de preşedintele raionului luni dimineaţă, 23 iunie a.c. În cadrul acesteia, a fost adresată preşedintelui raionului Viorel Albu  solicitarea de a contribui la amenajarea fîntînii şi a teritoriului din jur. Cu toate că asemenea propuneri s-au făcut şi pe timpul altor preşedinţi de raion, problema a rămas nesoluţionată. Receptiv la propunerile şi necesităţile oamenilor, Viorel Albu a reacţionat imediat. Necunoscînd situaţia, după şedinţă, dum-nealui, împreună cu specialiştii din Direcţia construcţii, gospodărie comunală, drumuri, privatizare şi postprivatizare, au examinat obiectul şi a doua zi lucrările de amenajare a fîntînii au demarat. Sub conducerea surorilor Nadejda Sandiuc şi Svetlana Groza, fiicile cunoscutului fîntînar din Edineţ, regretatului Gheorghe Seuţa,  muncitorii Valeriu Tcaci, Vasile Rusu, Andrei Reni şi Roman Verenciuc au curăţat fîntîna, au instalat un colac frumos, au pavat în jurul ei. Ţinem să menţionăm hărnicia, respon-sabilitatea şi acurateţea acestora la executa-rea lucrărilor, precum şi calitatea impecabilă. Astfel, în doar o zi, fîntîna neştiută încă ieri s-a transformat într-o adevărată bijuterie, iar domnul Viorel Albu a adunat în palmaresul fap-telor nobile pe care le face încă o podoabă, devenind ctitorul acestei fîntîni. Sînt bucuroşi şi-i mulţumesc preşedintelui raionului locatarii blocurilor din apropierea Consiliului raional că vor avea de unde lua o căldare de apă rece şi cristalină, iar trecătorii îşi vor putea potoli setea pe timp de arşiţă.