Negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă – prioritate a organizației sindicale

La 11 octombrie 2018 în sala de ședințe a Consiliului raional Edineț a avut loc un seminar organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova(CNSM) cu genericul „Negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă – prioritate a organizației sindicale”. Din partea organizatorilor au fost prezenți: Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Sergiu Morari, consilier al președintelui CNSM, Sergiu Iurcu, șef al Departamentului protecție social-economică al CNSM. Invitați în sală au fost Președintele raionului Edineț dl Iurii GARAS, vicepreședintele raionului, președinte al Asociației Sindicale Teritoriale Edineț din cadrul Federației SINDASP dl Sergiu GHEORGHIȚĂ, președinți și activiști din organizațiile sindicare din toate ramurile din raion.

Ședința a fost deschisă de către dna Stela Ciobanu Președinte al Consiliului interramural teritorial al sindicatelor din raionul Edineț.

Cu un cuvânt de salut a venit președintele raionului dl Iurii GARAS, care a menționat buna conlucrare dintre structurile Administrației publice locale și sindicatele din toate ramurile economiei.

Apoi un discurs a ținut dl Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, care a adus în revistă realizările și obiectivele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care acționează întru protejarea și interesul angajatului,  în prizma noilor modificări a  legislației: Codului muncii, Legii pensionării.

În continuare participanții seminarului au fost familiarizați cu etapele procedurale și aspectele legislative de negociere și încheiere, structură și conținuta contractului colectiv de muncă.

Totodată au fost prezentate aspecte teoretice și practice  la încheierea Contractului individual de muncă.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.