MESAJ DE FELICITARE

                                            Stimaţi  medici, farmacişti!

 

  Cu prilejul Zilei profesionale, Vă adresez sincere felicitări şi calde mulţumiri pentru neobosita muncă a Domniilor Voastre.

   Rolul lucrătorului medical într-o societate este vital.

Calităţile profesionale pe care le întruniţi, responsabilitatea şi devotamentul în scopul asigurării sănătăţii oamenilor sînt apreciate de întreaga societate.

    În numele Consiliului raional Edineţ şi al meu personal, urez tuturor angajaţilor sistemului ocrotirii sănătăţii realizări frumoase, sănătate, abnegaţie şi dăruire în numele Profesiei.

 

 

Cu respect şi apreciere,

 

Viorel ALBU,

Preşedintele raionului Edineţ