Masă Rotundă privind reflectarea aspectelor ce țin de incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în politicile publice din r-nul Edineț.

Reprezentanții Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) s-au întrunit cu reprezentanții Autorităților publice locale și instituțiilor responsabile din r. Edineț la o Masă Rotundă pentru a consulta recomandările Raportului de analiză a politicilor publice din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
Menționăm că Raportul de analiză a documentelor de politici din r-nul Edineț a fost elaborat de reprezentanții A.O. Asociația Regională de Educare a Adulților Prutul de sus din r-nul Edineț cu scopul oferirii suportului reprezentanților APL-ui din r-nul Edineț în vederea armonizării documentele de politici publice locale cu Programul național pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. 
În cadrul evenimentului au participat:
– Vicepreședintele Consilului raional Edineț;
– Secretarul Consiliului orășenesc Edineț;
– Arhitectul principal din cadrul Consiliului raional Edineț;
– Reprezentanții Direcției asistență socială și protecția familiei Edineț;
– Reprezentanții Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă Edineț;
– Reprezentanții Direcției învățământ Edineț;
– Reprezentanții societății civile din mun. Edineț.


În cadrul sesiunii de discuții asupra constatărilor și recomandărilor raportului, Domnul Sergiu Gheorghiță, Vicepreședinte Consiliul raional Edineț a menționat despre importanța evaluării rezultatelor atinse în cadrul implementării politicilor publice sociale la nivel local, analiza factorilor de risc pentru obiectivele propuse, dar și necesitatea ajustării planurilor de acțiuni pentru anii viitori, ai documentelor de politici luând în considerație recomandările oferite. 
Reprezentanții instituțiilor responsabile Direcția învățămînt, Direcția asistență socială și protecție a familiei, au salutat propunerea dată și au confirmat implicarea. 
Totodată, a fost identificată necesitatea continuării colaborării autorităților și reprezentanților AOPD, în vederea unui suport pentru ajustarea planurilor de acțiuni ale politicilor publice locale de viitor.
Cu completări a venit doamna Alina Reșetnicov, director executiv AO ”AREAP”, ”Noi am participat în procesul de elaborare a documentelor strategice, și dorim să avem și în continuare documente de politici, care să conducă la îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități, fapt pentru care vom participa la elaborarea planului de acțiuni pentru anii viitori.” 


În urma celor discutate au fost prioritizate de comun acord următoarele aspecte: 
– Raportul de analiză a fost apreciat ca fiind unul util de reprezentanții autorităților locale care vor depune efortul necesar pentru a asigura progresul incluziunii persoanelor cu dizabilități în r-nul Edineț.
– Raportul să fie prezentat la Ședința Consiliului Raional, care va avea loc pe data de 19 octombrie 2018;
– Grup de lucru să fie constituit pentru ajustarea planului de acțiuni pentru 2019 al Strategiei de dezvoltare socio-economică a r-nului Edineț, conform recomandărilor propuse în Raport.
Evenimentul are loc în cadrul proiectului ”Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD, cu suportul Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare  Centrul, din resursele acordate de Swiss Cooperation in Moldova și Guvernul Suediei.
AO Areap Mihai Nani Consiliul Raional Edinet

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.