MANAGEMENTUL FINANCIAR EFICIENT – BAZĂ PENTRU ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERII

La 13 august 2020 Parcul Industrial Edineţ a fost gazda instruirii cu genericul: “Management financiar”, în cadrul căreia au participat Întreprinderile Mici şi Mijlocii din raion.

Evenimentul a fost organizat de ONG “People in Need”, în parteneriat cu Consiliul raional Edineţ, cu susţinerea preşedintelui raionului, Nicolai MELNIC.

Având în vedere cât de importante sunt rezultatele financiare şi valoarea indicatorilor de performanţă ale companiilor, instruirea a urmărit scopul major: transmiterea de cunoştinţe practice şi abilităţi pentru antreprenori întru asigurarea stabilităţii financiare, gestionarea eficientă a riscurilor şi CREŞTEREA VALORII întreprinderii.

Antreprenorii au învăţat cum să analizeze datele din situaţiile financiare (bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi), cum să determine indicatorii de rentabilitate, valoarea   banilor         în      timp, e.t.c.

În cadrul instruirii s-au efectuat Studii de caz: analize financiare ale deciziilor manageriale şi analiza financiară ca bază în luarea deciz iilor manageriale.

Gestionare a eficientă a resurselor financiare ale companiei este o provocare majoră pentru fiecare antreprenor.

Instruirea este parte a proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.