Legi

» Constituţia   Republicii Moldova
» Codul electoral
» Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154- XV din 28.03.2003
» Codul audiovizualului al Republicii Moldova, Legea nr. 260-XVI din 27   iulie 2006
» Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr. 218–XVI din 24   octombrie 2008
» Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985-XV din 18 aprilie   2002
» Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
» Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică   locală
» Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea   administrativ-teritorială a Republicii Moldova
» Legea nr. 436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)
» Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
» Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000
» Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8   iulie 2011
» Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte   nr. 273-XIII din 09.11.1994
» Legea pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a   Regulamentului insignei de ales local nr. 256-XV din 09.07.2004
» Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001
» Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi   ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003
» Legea privind procedura publicării şi republicării actelor normative   şi a rectificărilor operate în ele nr. 92-XV din 01.04.2004
» Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din   13.11.2008
» Legea privind accesul la informaţie nr. 982–XIV din 11 mai 2000
» Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994
» Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015
» Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008
» Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60   din 30.03.2012
» Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate   publică nr. 199 din 16.07.2010
» Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48   din 22.03.2012
» Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public   nr. 158-XVI din 04.07.2008
» Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din   22.02.2008
»  Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 
»  Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016
» Legea cu privire la actele normative nr. 100 din  22.12.2017

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.