INFORMAŢIE privind problemele abordate de către cetăţeni în cadrul întâlnirii cu Ştefan Crigan, director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi Consultantul jurist Vladimir Ciobanu din 20 ianuarie 2015 în raionul Edineţ.

Primarii raionului Edineţ şi respectiv Şefii direcţiilor Consiliului raional Edineţ  pe parcursul întrunirii  au abordat problemele ce ţin de necesitatea modificării privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului şi Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente în special la compartimentul vînzării arendaşilor a terenurilor agricole cu drept de preemţiune, în cazurile înstrăinării de către proprietar a terenurilor transmise anterior în arendă. Mai ales în situaţiile cînd arendaşul a efectuat careva măsuri de îmbunătăţiri funciare, a construit sisteme hidrotehnice (irigare, desecare, etc).

   Totodată  s-a atenţionat  o problemă importantă, susţinută de majoritatea reprezentanţilor autorităţilor publice locale din acest raion, care se referă la necesitatea modificării actelor normative privind casarea plantaţiilor multianuale (numai prin deciziile organelor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi), cu excluderea actualei proceduri complicate, limitîndu-se la aplicarea art. 36 şi 73 din Codul funciar, modificat prin Legea nr.108 din 11.05.2012 şi stabilirea modului obligatoriu de subvenţionare a lucrărilor de defrişare.

De asemenea s-a solicitat întreprinderea măsurilor concrete privind simplificarea cadrului legislativ şi normativ privind înregistrarea bunurilor imobile, care constituie obiecte şi clădiri separate, repartizate în perioada de privatizare în calitate de cote valorice., etc.

Considerînd binevenită şi eficientă întîlnirea conducerii Agenţiei cu reprezentanţii autorităţilor publice locale din raionul Edineţ, totodată primarii prezenţi la întîlnire au  solicitat conducerii raionului Edineţ, ca pe viitor, cînd vor fi convocate întruniri similare, de regulă, să fie invitaţi conducători APL şi serviciilor specializate desconcentrate. ( aceste propuneri,în unanimitate au fost susţinute de reprezentanţii a 25 primării (din 32 existente în raion)  şi celorlalţi prezenţi.

Multiplele problemele abordate în cadrul audienţei cetăţenilor, în majoritatea cazurilor ţin de genurile de activitate ale Agenţiei, iar căile de soluţionare  au fost explicate şi propuse pe parcursul întîlnirii.   

    

La încheeere, Preşedintele raionului Iurii GARAS a mulţumit  reprezentanţilor  Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru vizita lor la Consiliul raional   şi primarilor pentru receptivitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.