În Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică

 Comisia Raională  Extraordinară de Sănătate Publică, Şedinţa ordinară din 30 septembrie 2020

La 30 septembrie 2020 a avut loc şedinţa ordinară a CRESP la care sa precăutat situaţia epidemiologică din teritoriul republicii şi a raionului Edineţ care la moment este stabilită ca nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale raionului . S-au expus părerile atît membrii comisiei cît şi primarii şi agenţii economici invitaţi la şedinţă, sa analizat detaliat toate cauzele ce au provocat şi au adus la situaţia sanitaro-epidemiologică respectivă, complicată. În baza acestei analize şi a Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare e Sănătate Publică nr.33 din 28.09.2020, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor , Comisia raională extraordinară de sănătate publică a primit Hotărîrea nr.25 din 30 septembrie 2020.

Conţinutul Hotărîrea nr.25 din 30 septembrie 2020, a Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare e Sănătate Publică nr.33 din 28.09.2020 şi privind indicatorii,  pragurile  de  alertă  și  nivelurile  de  risc  de  ajustare  a măsurilor  de  prevenire,  răspuns  și  control la  nivel de teritoriu le puteţi accesa mai jos.

Hotărârea nr. 33 din 28.09.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică, inclusiv gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale.

 Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19). Versiunea 2. 

Comisia Raională  Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîrea nr. 25 din 30 septembrie 2020

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale raionului . în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor , Comisia raională extraordinară de sănătate publică:HOTĂRĂŞTE:

 1. Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 02 iunie 2020 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică.
 2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, conform Anexei nr. 1, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
 3. Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică va institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cuCoronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.
 4. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici, birourilor electorale şi a secţiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia raională extraordinara de sănătate publică.
 5. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel raional , conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia raională extraordinară de sănătate publică în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
 6. Se solicită Inspectoratului de Poliție să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

6.1 De creat grupe mobile de patrulare de comun cu APL care vor asigura controlul respectării măsurilor de restricție de către cetățeni.

6.2 Insectoratul de Poliție Edineț în comun cu ANSA și CSP vor efectua controale inopinate la întreprinderile economiei naționale întru verificarea corectitudinii îndeplinirii măsurilor de combatere a infecției COVID-19 , deasemenea dotarea acestora cu măști , mănuți , dezinfectanți pe bază de alcool , preparate biodistructive , etc.cu informarea Președintelui CESP despre situația creată.

7.Hotărîrile Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

 1. Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică va asigura revizuirea tuturor hotărîrilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
 2. Se recomandă reprezentanţilor mass-media , DSE mun. Edineț de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID- 19 prin intermediul mașinei cu amplificator audio , repartizarea pliantelor de către angajații tuturor instituțiilor (Piață , Direcția Educație , Inspectoratul de Poliție ,CSP ) privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19.

10.Direcția Educație  va monitoriza și informa Centrul de Sănătate Publică  Edineț și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică privind situația epidemiologică la COVID -19 instituțiile de educație .

 1. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate
 2. Se aprobă Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărîrea nr. 25 din 30 septembrie 2020, elaborat în baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a strategiilor de evaluare şi management al riscului, în scopul asigurării eficienţei şi flexibilităţii măsurilor de sănătate publică şi sociale aplicate.
 3. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului raional.

Preşedinte al Comisiei                                   Gheorghe Pulbere        

Secretar al Comisiei                                        Vasile Bejenari

 

Anexa nr. 1

la Hotărîrea nr. 25 din 30.09.2020

a Comisiei rationale  extraordinare pentru sănătate public

 

Gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale Teritorii / Indicatori Incidența la 100 mii de populație în ultimele 14 zile Gradul de alertă
Nr d/o
1 Anenii Noi 176
2 Bălți 239
3 Basarabeasca 521
4 Briceni 89
5 Cahul 113
6 Călărași 121
7 Cantemir 58
8 Căușeni 85
9 Ceadîr-Lunga 71
10 Chișinău 584
11 Cimișlia 219
12 Comrat 112
13 Criuleni 123
14 Dondușeni 145
15 Drochia 133
16 Dubăsari 120
17 Edineț 253
18 Fălești 83
19 Florești 149
20 Glodeni 51
21 Hîncești 70
22 Ialoveni 295
23 Leova 43
24 Nisporeni 216
25 Ocnița 131
26 Orhei 137
27 Rezina 104
28 Rîșcani 86
29 Sîngerei 128
30 Șoldănești 267
31 Soroca 71
32 Ștefan-Vodă 90
33 Strășeni 164
34 Taraclia 94
35 Telenești 136
36 Transnistria 170
37 Ungheni 102
38 Vulcănești 154

Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel raional

1.Măsuri restrictive generale:

1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate.

1.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement.

1.4. Interzicerea desfăşurării activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta cinematografelor.

2.Autorităţile administraţiei autorităţile publice locale,toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate înteritoriul raionului, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

2.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;

2.5. respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;

2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

2.7. purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise , recoltarea roadei în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

3.Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private, instituţiilor socio-medicale şi instituţiilor de reabilitare/recuperare  vor asigura următoarele măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 :

3.1. realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecţiei CQVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului;

3.3. efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 al pacientului/beneficiarului/însoţitorului;

3.4. organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;

3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;

3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;

3.7. asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;

3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;

3.9. reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale angajatului: comorbidităţi, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

3.10. organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire a infecţiei COVID – 19

 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cît şi activităţile conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto,etc.,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19:

4.1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: (i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectând (pentru mâini şi suprafeţe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);

4.2. ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele de vârf;

4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional şi interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

4.5. purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;

4.6. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus;

4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la

îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internaţional, care nu trebuie să depăşească 37° grade Celsius.

 1. Suplimentar prevederilor punctului 2, unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

5.1. distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;

5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;

5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;

5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;

5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;

5.6. accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;

5.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc, şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

5.8. aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

 1. Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate).

6.1 IMSP SR Edineț va interzice accesul persoanelor străine , inclusiv și al mijloacelor de transport pe teritoriu instituției.

6.2 Interzicerea ieșirii din secții a persoanelor suspecte și bolnave de COVID-19 și respectarea izolării acestora conform cerințelor epidemiologice.

6.3IMSP “CS Edineț” , “CS Cupcini” vor organiza monitorizarea și depistarea a un număr cît mai larg de contacți din focare ; vor colecta probe de la suspecți cît mai urgent ; vor acorda asistență și suport informativ persoanelor care sunt la evidență.

 1. Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

7.2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

7.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de auto izolare de 14 (paisprezece) zile. în cazul când punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

7.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:

7.4.1. membri de familie ai cetăţenilor RM;

7.4.2. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;

7.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

7.4.4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

7.4.5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;

7.4.6. cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

7.4.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez- Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

7.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

7.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

7.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;

7.4.11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

7.4.12. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;

7.4.13. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

7.6.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

7.6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

7.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

7.6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez- Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

7.6.8. persoane în tranzit;

7.6.9. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;

7.6.10. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 1. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
 2. Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19.
 3. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică.
 4. Se recomandă Comisiilor electorale de circumscripţie să coordoneze instituţiile/edificiile preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică întru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică, prevăzute în Anexă la Hotărîrea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 5. Se recomandă, după posibilitate, organizarea activităţii birourilor electorale/sectiilor de votare în alte institutii/edificii decât instituţiile de învăţământ,reieşind din situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19.
Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.