În atenția consilierilor Consiliului raional Edineț.

ÎNȘTIINȚARE!

Stimate domnule Consilier!

Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul art. 45, (3), art.53 (1) f) și 54 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, prin dispoziția Președintelui raionului nr. 56 din 16 mai 2019  se convoacă în ședință ordinară consiliul raional la data de 28 mai 2019 cu începerea la ora 10-00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici din aparatul Preşedintelui raionului şi subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Edineț.
 3. Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional.
 4. Cu privire la repartizarea resurselor financiare din componenta raională.
 5. Cu privire la Serviciul social a cantinelor de ajutor social.
 6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil.
 7. Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru anul 2019.
 8. Cu privire la modificarea deciziei anuale a bugetului raional Edineț pe anul 2019.
 9. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
 10. Cu privire la rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt secundar cu repartizarea mijloacelor financiare neutilizate în anul 2018.
 11. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț.
 12. Cu privire la transmiterea unei unități de transport.
 13. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2019.
 14. Cu privire la stabilirea salariului de functie personalului de conducere al IMSP „Spitalul raional Edinet”.
 15. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2019.
 16. Cu privire la stabilirea salariului de funcție personalului de conducere al IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”.
 17. Cu privire la stabilirea salariului de functie personalului de conducere al IMSP „Centrul de Sănătate Edinet”.
 18. Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 35,8 m.p.
 19. Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 17,78 m.p.
 20. Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 74,35 m.p.
 21. Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 20,1 m.p.
 22. Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 10,38 m2.
 23. Cu privire la acordarea unor împuterniciri președintelui raionului.
 24. Cu privire la demersul Asociației Obștești-Uniunea veteranilor războiului pentru independența Republicii Moldova.
 25. Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț.
 26. Cu privire la încetarea activității Casei de copii de tip familial.
 27. Cu privire la modificarea Regulamentului de funcționare al Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din s.Onești
 28. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.1/8 din 28 februarie 2018.
 29. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.4/4 din 19 iunie 2018.
 30. Cu privire la reparația Centrului de plasament pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități.
 31. Cu privire la demersul ÎM „Proconsis”.
 32. Cu privire la demersul Liceului Teoretic Pan Halippa”.
 33. Cu privire la privatizarea unor locuințe.
 34. Cu privire la preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri materiale.
 35. Cu privire la organizarea odihnei de vară și întremarea sănătății copiilor din raionul Edineț pentru perioada estivală 2019.
 36. Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind stabilirea sporului pentru  performanță a angajaților din instituțiile preuniversitare din raionul Edineț.
 37. Cu privire la aprobarea listei monumentelor de for public din raionul Edineț.
 38. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineț pentru anul 2019.
 39. Cu privire la casarea unor mijloace fixe.
 40. Cu privire la inventarierea bunurilor imobile proprietate publică a raionului Edineț.

 

La ședință se invită vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional, colaboratorii Aparatului președintelui raionului.

 

Informații suplimentare, sau consultații puteți primi la secretarul Consiliului raional,

telefon (246) 2 24 59.

Cu respect,

Secretarul Consiliului raional Edineț  Ion SAMSON

Dlui (Dnei) _______________, consilier raional

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.