Finaliştii bilunaruluii de salubrizare

A devenit deja tradiţie ca în fiece primăvară pe teritoriul raionului Edineţ să se desfăşoare bilunarul de salubrizare şi amenjare a localităţilor. Şi în acest an, în perioada 22 martie – 22 mai, APL, agenţii economici şi populaţia din teritoriu s-au încadrat activ în campania anunţată prin Dispoziţia preşedintelui raionul Edineţ, nr. 40 din 14.03.2016 „Cu privire la amenajarea, salubrizarea şi înverzirea localităţilor din raionul Edineţ”.
Desfăşurîndu-se concomitent cu acţiunea „Rîu curat de la sat la sat”, în raion s-a lucrat la lichidarea gunoiştilor stihiinice şi amenajarea celor autorizate, la salubrizarea spaţiilor verzi şi a teritoriilor aferente instituţiilor publice şi din fîşiile limitrofe drumurilor, precum şi din zona bazinelor acvatice.
Astfel, au fost lichidate 88 de gunoişti stihiinice, cu suprafaţa totală mai mare de 12 ha, s-au amenajat aproape toate gunoiştile autorizate şi locurile stabilite pentru depozitarea deşeurilor. S-au efectuat, de asemenea, lucrări de îngrijire şi amenajare a 91 fîntîni şi izvoare. Pe lîngă salubrizarea spaţiilor verzi, terenurilor publice şi fîşiilor de protecţie, au fost curăţite de deşeuri teritoriile aferente rîurilor şi bazinelor acvatice.
În scopul sporirii entuziasmului de organizare şi participare a APL la bilunarul ecologic de primăvară, prin ordinul conducerii Inspectoratului Ecologic de Stat a fost anunţat concursul „Cea mai salubră şi amenajată localitate”, cei mai rezultativi fiind premiaţi. După evaluarea rezultatelor din primăriile înscrise la concurs, comisia raională pentru asigurarea bunei organizări a bilunarului ecologic a stabilit următorii premianţi:
locul I – primăria or. Cupcini (primar Ivan Ostaficiuc);
locul II – primăria s. Trinca (primar Anatolie Gudumac);
locul III – primăria s. Bădragii Noi (primar Boris Gîscă).
Preşedintele raionului Edineţ, Iurii Garas, a decis şi menţionarea celor mai active primării:
locul I – primăria Gordineşti (primar Victor Guriev) şi primăria Zăbriceni (primar Valentina Derevenciuc);
locul II – primăria Lopatnic (primar Alexandru Roşca) şi primăria Terebna (primar Vitalie Vicol);
locul III – primăria Cuconeştii Noi (primar Irina Chimacovschi) şi primăria Tîrnova (primar Cornelia Rusu).
Însă, în pofida acţiunilor întreprinse la nivel raional, sînt şi primării care au avut o atitudine neconştiincioasă faţă de cerinţele bilunarului ecologic, efectuînd un volum foarte mic de lucrări sau neîndeplinind nimic.
În final, menţionăm că desfăşurarea bilunarului ecologic are o mare importanţă pentru localităţile raionului. Deoarece dacă ţii cu adevărat la locul unde trăieşti, tinzi spre un mediu curat şi sănătos, e necesar să întreprinzi acţiuni de îngrijire şi neadmitere a poluării cu deşeuri.
Colaboratorii Inspecţiei Ecologice Edineţ vine cu un apel către populaţia raionului de a întreprinde permanent acţiuni de salubrizare şi amenajare, de a păstra curăţenia, deoarece aspectul localităţii, pe bună dreptate, constituie faţa fiecărui locuitor.
Andrian ROTARU,
inspector principal al Inspecţiei Ecologice Edineţ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.