Festivalul „Ziua Recoltei”, o sărbătoare cu fast pentru fermierii edineţeni

Fermierii din raionul Edineț au prilej de bucurie – în acest an munca lor a fost răsplătită cu recolte bogate. Dar şi mai mare le este bucuria că au avut posibilitatea să se întâlnească, în premieră, de Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare, cu colegii din întregul raion la o sărbătoare inedită – Festivalul „Ziua Recoltei”. Iniţiativa organizării unei activităţi de aşa amploare a venit din partea deputatului în Parlamentul RM, Oleg Sîrbu, pe care au realizat-o, susţinuţi fiind de domnul parlamentar, Consiliul raional Edineţ, preşedintele raionului Edineţ, Iurii Garas, şeful Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru, Vasile Covali, în strâns parteneriat cu Secţia raională Cultură, în frunte cu Angela Bazatin.

Festivitatea a avut loc duminică, 26 noiembrie, într-un loc de basm din pădurea Ruseni – la tabăra „Poieniţa Veselă”. Localul ceremoniei se transformase într-o imensă Casă mare: pereţii îmbrăcaţi cu covoare moldoveneşti, mese doldora de bucate, oaspeţi mulţi – directorii de SRL-uri, Gospodării Ţărăneşti, Societăţi pe Acţiuni, foşti preşedinţi de raion şi de gospodării agricole, veterani, plugari vestiţi din toate timpurile, mecanizatori (în jur de 200 de persoane), muzică şi voie bună, colective artistice. Forfota a început dis-de-dimineaţă, printre primii ajungând acolo şi formaţiile folclorice din primăriile Trinca, Tîrnova, Terebna, Cepeleuţi, Ruseni, Gaşpar, Cupcini, împreună cu primarii localităţilor, pe seama lor fiind pusă amenajarea expoziţiilor cu toate darurile gliei şi cu bucate alese: plăcinte, mămăliguţă cu friptură şi brânză de oi, sarmale, babă neagră şi babă albă, turte cu mac şi multe alte delicii, dar şi programul artistic.

Festivitatea a demarat la Consiliul raional Edineţ, unde deputatul în Parlamentul RM, Oleg Sîrbu, preşedintele raionului, Iurii Garas, şeful Oficiului teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat, Boris Fedorişin, vicepreşedinţii de raion, consilieri raionali, şefi de direcţii şi secţii ale consiliului au întâmpinat oaspeţii din România, judeţul Botoşani, şi din Chişinău, cu pâine şi sare, cu un pahar de vin.

După o scurtă întrevedere cu conducerea raionului la CR, cu toţii împreună s-au deplasat la „Poieniţa veselă”, unde se adunaseră deja lucrătorii din agricultură şi industria de procesare. Înalţii oaspeţi au fost primiţi cu pâine, sare şi un păhărel cu vin, dar şi cu muzică. Mai întâi, invitaţii au trecut pe la fiecare expoziţie, atmosfera de sărbătoare şi voia bună fiind susţinută de ansamblurile folclorice şi degustarea bucatelor pregătite, au salutat plugarii şi au discutat cu aceştia.

Apoi, moderatorii Cornelia Rusu, primarul satului Tîrnova, şi Veaceslav Uja, primarul satului Corpaci, au dat startul ceremoniei:

În poiana cea vestită

Noi cu drag ne-am adunat,

Ziua roadei s-o petrecem,

S-o petrecem cu mult drag.

Pentru a adresa primul mesaj de felicitare cu prilejul Zilei agricultorului şi procesatorului, la microfon a fost invitat preşedintele raionului Edineţ, Iurii Garas. Dânsul a salutat asistenţa, menţionând şi atmosfera festivă a activităţii prin prezenţa atâtor oaspeţi dragi, a adresat felicitări, cu urări de noi succese şi recolte bogate. „Agricultura constituie baza economiei Republicii Moldova. Pământul este cea mai mare bogăţie a noastră, a moldovenilor, investind în el cunoştinţe, trudă şi dragoste. Anul curent a fost pentru agricultură satisfăcător. Şi noi îi mulţumim Domnului că ne-a bucurat cu ploaie, cu soare, cu condiţii favorabile pentru a creşte o roadă bogată la toate culturile. Acum se pune baza anului agricol viitor. Vă doresc să aveţi în 2018 recolte şi mai bune. Avem în raion şi o reţea solidă de întreprinderi pentru procesarea producţiei agricole. Toate acestea le oferă plugarilor edineţeni condiţii avantajoase pentru muncă, procesarea şi comercializarea producţiei”, a specificat preşedintele raionului.

Deputatul în Parlamentul RM, Oleg Sîrbu, a venit cu cordiale felicitări către conducerea raionului, membrii Guvernului prezenți la festivalul recoltei de la Edineț, oaspeții de peste Prut, către neobosiții agricultori, cu cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru grija pe  care o poartă gliei contribuind, prin munca lor, la bugetul țării, oferind locuri de muncă. „Privind la câmpurile lucrate conform tehnologiilor moderne din raionul Edineț, dar și din întreaga republică, ți se umple sufletul de bucurie, de mândrie și încredere în viitorul Moldovei ca stat”, a spus Oleg Sîrbu. Din partea președintelui Parlamentului RM, Andrian Candu, a colegilor deputați, parlamentarul a adresat celor prezenți felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale, dorindu-le sănătate, succese, prosperare, recolte mari și, bineînțeles, prețuri bune la producția crescută cu atâta trudă.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu, Boris Fedorișin, șeful Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat a RM, a venit în fața agricultorilor și procesatorilor cu cordiale felicitări și mulțumiri din partea Guvernului RM, a dumnealui personal, pentru dedicație muncii pe care o depun și aportul lor în dezvoltarea economiei raionului, dorindu-le sănătate, prosperare și încredere în ziua de mâine. Din partea Guvernului, Boris Fedorișin a înmânat Diplome: președintelui raionului Edineț, Iurii Garas; directorului SRL „Albenii-Agro”, Aurel Bradu; directorului SRL „Civea-Agro”, Veaceslav Ciornîi; directorului GȚ „Scutaru”, Victor Scutaru; directorului SRL „Vilora VS”, Victor Bajereanu; directorului Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară Brătușeni, Sergiu Dolișcinschi.

La sărbătoarea fermierilor edinețeni a fost prezent secretarul general al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu. În mesajul său de salut, demnitarul a adresat, din partea ministerului de resort, felicitări maeștrilor gliei pentru agricultura performantă, pentru succesul obținut în anul 2017, dorindu-le ca rezultatele scontate să fie înregistrate și la anul viitor. Din partea ministrului Vasile Bîtcă, agricultorilor li s-au adresat felicitări și plecăciuni, dar și promisiunea că ministerul „va fi alături cu agricultorii, va lucra pentru agricultori, pentru că toți împreună facem Moldova noastră mai frumoasă, mai bogată, mai puțin dependentă”, a spus Iurie Uşurelu.

Nicolae Ciubuc, directorul Agenţiei de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, bucuros că este prezent la evenimentul festiv al agricultorilor edinețeni, a menţionat că în acest an a fost depus un număr record de dosare pentru subvenționare. Și Fondul Național de dezvoltare agricolă și mediul rural este unul fără precedent, în mărime de 900 milioane de lei, grație cărui fapt AIPA a avut posibilitatea să achite datoriilor la subvenții din anii precedenți, dar și să facă față solicitărilor parvenite în acest an din partea producătorilor agricoli. „Din raionul Edineț, un număr de peste 200 de agricultori s-au învrednicit în acest an de suport din partea Fondului Național de dezvoltare agricolă, iar suma totală care mai urmează să vină în raion depășește 26 de milioane de lei”, a spus N. Ciubuc.

Pentru succese deosebite în activitate, cu Diplome ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au fost menționați: Veaceslav Ciornîi, conducător SRL „Civea-Agro”, or. Cupcini; Vasile Luchianciuc, conducător SRL „Lemisona”, s. Gordinești; Victor Dolghii, conducător SRL „Fidel Agro”, s. Tîrnova; Alexandru Moșneraga, conducător SRL „Biomir”, or. Edineț; Gheorghe Angheluță, conducător SA „InLac”, or. Cupcini; Sergiu Dolișcinschi, directorul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară, Brătușeni; Alexandru Vataman, conducător SRL „Vatron Agro”, s. Șofrîncani.

Mesaje de felicitare și de susținere în promovarea producției agricole și industriei prelucrătoare edinețene pe piața Uniunii Europene au adresat partenerii de dezvoltare din România, senatorul în Senatul României Lucian Trufin și președintele Consiliului județean Botoșani Costică Macaleți. Dânșii i-au îndemnat pe lucrătorii din agricultura Moldovei să acceseze fonduri europene, îndemnându-i să-și dorească să ajungă în Uniunea Europeană: „Să înţelegem ce înseamnă piaţa europeană, să înţelegem ce înseamnă piaţa unică, rigorile pieţei europene şi pentru asta trebuie să ne dezvoltăm. Trebuie să accesăm fonduri europene, noi o facem, vă susţinem, vă ajutăm şi vă încurajăm”, a declarat Lucian Trufin, senator român.

Vasile Covali, șeful Direcției Agricultură, Relații Funciare și Cadastru, s-a adresat colegilor, oaspeților de onoare cu un călduros mesaj de felicitare, mulțumind producătorilor agricoli pentru munca asiduă de zi cu zi, pentru grijile permanente faţă de glia străbună, pentru modernizarea agriculturii și rezultatele obținute. I-a urat Festivalului Recoltei într-un ceas bun și viață lungă.

Din partea consilierilor raionali, mesaj de felicitare a adresat producătorilor agricoli consilierul Igor Nepeivoda, care a menționat că frumoasa tradiție de a sărbători festiv Ziua lucrătorului din agricultură și industria de procesare este respectată în raion, fiindcă plugarii o merită prin dăruirea lor totală pământului-mamă.

Și dacă e sărbătoare profesională, au urmat și multe premii. Pentru că absolut fiecare dintre agricultorii prezenți la festivitate le merită. Preşedintele raionului, Iurii Garas, deputatul Oleg Sîrbu, şeful Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru, Vasile Covali, au înmânat Diplome şi premii băneşti celor mai buni agricultori, veteranilor sectorului agricol.

Pentru implementarea tehnologiilor avansate şi rezultate meritorii la producerea culturilor grăunţoase şi leguminoase de grupa I, cu Diplome au fost decernate SRL-urile: „Parcoveanca” (s. Parcova), „Bucovineanca” (s. Trinca), „Demiagro” (s. Bleşteni), „Clipacom” (s. Cepeşeuţi).

Pentru productivitate înaltă la producerea culturilor din grupa II au fost menţionate SRL-urile: „Soroagro” (s. Parcova), „Golservagro” (s. Goleni), „Panaxorium” (s. Bădragii Vechi) „Fidel Agro” (s. Tîrnova), „Badrajanca” (s. Bădragii Noi), „Tîrnoveţ Agro” (s. Tîrnova), „Gloria Qvarc” (s. Bădragii Noi), SRL „Infotago” (s. Burlăneşti).

La producerea fructelor: GŢ „Scutaru Victor” (or. Edineţ), SRL „Vilora VS” (s. Stolniceni), SRL „Albenii Agro” (s. Fîntîna Albă), GŢ „Sitari Ion” (or. Cupcini), SRL „Demetras Prim” (or. Edineţ), SRL „Vremgalfruct” (or. Edineţ), GŢ „Vrabie Victor” (s. Hlinaia), SRL „Tanong” (s. Terebna), SRL „Mere Nord” (or. Cupcini).

La producerea culturilor ecologice pure: Mănăstirea Zăbriceni, SRL „Lemisona” (s. Gordineşti), CAP „Cortulus” (s. Hincăuţi).

Industria prelucrătoare: SRL „Rusagroprim” (or. Cupcini), SRL „TB Fruit” (or. Edineţ), SA „Moldova Zahăr”.

La producerea producţiei animaliere: SA „Ascensiune” (s. Gaşpar), SRL „Millstream Dairy Holding” (s. Goleni), GŢ „Platon Leonid” (s. Bleşteni).

Pentru munca lor cu elan, pentru că au depus suflet şi dragoste în munca de agricultor, un mare grup de veterani ai sectorului agricol au fost onoraţi cu premii băneşti.

După cum munca în câmp sporeşte dacă sufletul cântă, şi buna dispoziţie a celor prezenţi la festivalul „Ziua recoltei” a fost susţinută, cu cântec şi joc, de către formaţiile folclorice: „Tîrnoveanca” (s. Tîrnova), „La izvoare” (s. Trinca), „Sălcioara” (s. Cepeleuţi), „Semănătorii” (or. Cupcini), „Stejarii” şi „Crăiţele” (s. Terebna), „Colinda” (or. Edineţ), ansamnlul vocal „Lăutar” (s. Ruseni), colectivele de dans „Cupcineanca” (or. Cupcini) şi „Draghiştenii”, de către solistul Florin Rusu (s. Trinca).

A încheiat programul festiv faimoasa orchestră de instrumente populare „Ciocîrlia”, or. Edineţ, conducător artistic Ion Popov, cu minunaţii interpreţi: Ala Garabajiu, Viorel Guţu şi Irina Ciurlic.

În acest an, Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare a fost sărbătorită la Edineţ cu mult fast, cu zâmbete pe faţă şi bună dispoziţie, toate pregătite cu drag de conducerea raionului pentru harnicii plugari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.