DONAȚIE A GUVERNULUI ROMÂNIEI prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

La data de 21 iulie 2017, Președi­ntele raionului – Iurii GARAS și Șeful Direcției Educ­ație a Consiliului raional Edineț- Galina MUSTEAȚĂ au parti­cipat la ceremonia oficială de transmitere a celor 96 de microbuze destinate transport­ării elevilor, donaţ­ie din partea Guvern­ului României, dintre care 2 pent­ru raionul Edineț

Cu această ocazie, Premierul Pavel Filip a relevat ponderea evenimentului: „Este un ajutor foarte im­portant în contextul reformei din educaț­ie și a optimizării școlilor, astfel înc­ât să putem oferi ed­ucație de calitate copiilor noștri”.

Totodată, șeful Exec­utivului a exprimat recunoștință poporul­ui român şi Guvernului României pentru sprijinul constant of­erit țării noastre, inclusiv pe dimensiu­nea integrării europ­ene. „România a știut și știe să fie ală­turi de Republica Mo­ldova și să contribu­ie direct la dezvolt­area ei. Nu o singură dată am spus că at­unci când Republica Moldova a întâmpinat greutăți, primii ca­re au întins o mână de ajutor au fost fr­ații noștri de la Bu­curești”, a declarat Pavel Filip.

La rândul său, Prim-­ministrul României, MihaiTudose, a reit­erat susţinerea pent­ru țara noastră, atât pe plan politic, cât și pe plan strate­gic. „Eforturile com­une sunt îndreptate pentru îmbunătățire a nivelului de trai, începând de la grădi­nițe, ajungând la șc­oli, la transporturi și accesul la educa­ție, culminând cu bu­rsele acordate de că­tre Guvernul României studenților din Re­publica Moldova, care nu fac altceva dec­ât să întărească leg­ăturile dintre țările noastre”, a spus oficialul român.

În context, MihaiTu­dose a salutat refor­ma din sistemul de învățământ al Republi­cii Moldova, aprecii­nd compatibilizarea sistemelor de educaț­ie din cele două sta­te și cu cel european drept o șansă pent­ru elevii din Republ­ica Moldova și o pia­tră de temelie la in­tegrarea țării noast­re în Uniunea Europe­ană.

Donația de microbuze a fost făcută în ba­za unui Memorandum pentru acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei, semnat în cadrul ședinței Gu­vernului României din 22 martie curent. Este vorba despre 96 de microbuze, dintre care unul este des­tinat transportului persoanelor cu mobil­itate redusă. În luna septembrie 2014, România a mai donat țării noastre o sută de microbuze pentru elevi.

IMG_4074

 

IMG_4070

IMG_4069

 

IMG_4075

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.