Concurs!

Direcția Finanțe Edineț anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de specialist superior:
Condiții de participare la concurs:
-deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
-posedarea limbii de stat și ruse ( limbă de comunicare);
-neatingerea vărstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă;
-lipsa anticedentelor penale nestinse;
-neprivarea de dreptul a ocupa funcții publice.
Cerințe specifice
Studii: superioare, de licență sau echivalente în experiență profesională în domeniu.
Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs care conține;
a) formular de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul juduciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere, învingătorul la concurs este obligat în termen de 10 zile să prezinte originalul .
Data limită de depunere a Dosarului – 7 august 2017 inclusiv.
Telefon 0246 22848
Adresa poștală MD4601 or.Edineț,str.Independenței 33, biroul 115.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.