Concurs raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”

La 22 iunie la  Edineț a avut loc festivitatea de decernare a premiilor „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”  pentru anul 2017.

Festivitatea a început cu un cuvânt de salut din partea președintelui raionului dl Iurii GARAS, care a menționat că această sărbătoare de onorare a întreprinzătorilor din raion este deja o bună tradiție de a nominaliza meritele, care fac aportul la ridicarea economiei raionului, succese cu care noi toți ne mândrim. De asemenea Dlui a dorit tuturor ca succesele anului 2018 să fie și mai bune.

Deputatul Parlamentului Republicii Moldova dl Oleg Sîrbu a mulțumit pentru aportul adus în economia raionului și republicii. Având succese în 2017, este necesar de a avea o bună guvernare, pentru a mări succesele anului 2018. Din partea Parlamentului și Guvernului Dlui a dorit succese și prosperitate tuturor.

A salutat premianții și dl Igor Nepeivoda, consilier a Consiliului raional Edineț comparândui cu o locomotivă pe care se pozează economia raionului și a țării, care păstrează locurile de muncă ca potențialul de muncă șă rămână acasă.

Ca oaspete a venit și dl Petru-Relu Târzioru, primar de Săveni din România, care a chemat să facem mai multe schimburi de experiență, pentru a învăța să administrăm și să muncim întru binele țării.

Dl Constantin Popovici, director Agroindbanc a salutat potențialii clienți și deja clienții băncii și și-a exprimat  disponibilitatea de a susține agricultorii și întreprinzătorii cu credite favorabile, exemple de succes fiind de acum înregistrate în raion.

Dna Rodica Chiriac a făcut o diagnosticare a economiei raionului Edineț prezentând succesele anului 2017 în economia raionului Edineț.

Reprezentantul Cancelariei de Stat în teritoriu dl Eugeniu Gîra a înmânat diplomele Guvernului Republicii Moldova:

Dl Iurii Garas, președintele raionului împreună cu dl Oleg Sărbu au înmânat diplome și trofee la mai multe categorii de producători:

Sfera de  producție

SRL “Maximos-Pan”- Oleg Lisițîn, or.Edineț

SRL “MACONRUT”- Marcel Berco, s.Brînzeni

I.M.PB Nord – Andrei Panțer, s. Volodeni

SRL “ASTRA”- Veceslav Ciornîi, or. Cupcini

Sfera prestări servicii construcții

SRL “CONSTRUCTORUL”- Iurii Cucuta, or. Edineț

Sfera agrară-cereale

SC DAMIAGRO SRL – Daniela Loziuc

SRL „GOLSERV-AGRO”- Iurii Zara

Sfera  horticultura

SRL” VILORA -V.S.”Victor Bajereanu, s. Stolniceni

SRL “PARCOVIANCA” – Victor Vieru, s.Parcova

SRL “CORTULUS”- Alla Orlovschi, s.Hincăuți

SRL “DIAGROSOL”- Olesea Diacioc, s.Gordinești

SRL “LEMISONA”- Vasile Luchianciuc, s.Gordinești

S.C. BUCOVINEANCA S.R.L, Vasile Bîzdîga, s.Trinca

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușăni- Sergiu Doliscinschi, s. Brătușăni

Sfera  comerț

SRL “BIOMIR”- Alexandru Moșneaga, or. Edineț

Sfera  antreprenor-exportator/importator

SRL “RUSAGRO-PRIM”- Vasili Grozdev

GT “Scutaru Victor”- Victor Scutaru, or. Edineț

Sfera  antreprenor-femeie

SRL “Mere- Nord”- Lilia Zaporojan, or. Edineț

Sfera  prestări  servicii transport

S.A. “Baza de transport auto nr.12” – Vasile Iachim

 Implementator al modelului economic- verde

SRL “BIOCAMARA- Mihai Ceban

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.