CONCURS

A N U N Ţ

Preşedintele raionului Edineţ, prin Dispoziţia nr. 114p din 23 iunie 2014 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de specialist Secţia administraţie publică

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea prevederilor Legilor R.Moldova nr.156-XIII din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) şi nr. 93-XVI din 05.04.2007 cu privire la Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale.

 

Sarcinile de bază:

 1. Acordarea posibilităţilor cetăţenilor din teritoriul raionului, care din convingeri religioase, politice, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen;
 2. Implementarea măsurilor şi acţiunilor pe timp de pace şi de război în scopul asigurării protecţiei populaţiei, a proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire moderne;

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse (limbă de comunicare  vorbită în teritoriu);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • studiile necesare;
 • în ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, de licenţă sau echivalente;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniu;

Experienţă profesională  în domeniu

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea psihologiei;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word,  Excel, Power Point,  Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

Atitudini/ comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ Dosarul de concurs, care conţine:

a)           formularul de participare;

b)          copia buletinului de identitate;

c)           copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)          copia carnetului de muncă;

e)           cazierul judiciar, (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 07 iulie 2013, inclusiv.

telefon – /246/2-32-29      e-mail – econsiliu@mail.md   adresa poştală – MD – 4601, or.Edineţ, str. Independenţei, 33, persoana de contact – Grigoriev Ecaterina, biroul 214.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.