Componenta incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități reflectată în politicile publice din r-nul Edineț

 

 

 

 

 

Comunicat de presă

Componenta incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități reflectată în politicile publice din r-nul Edineț

Locația: Consiliul raional Edineț, str. Independenței 33

A.O. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) în parteneriat cu A.O. Asociația Raională de Educare a Adulților Prutul de Sus (AREAP) prezintămiercuri, 10 octombrie 2018, ora 10.00,în cadrul unei Mese Rotunde,rezultatele Raportului de analiză a politicilor publice din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora.

Acest raport este elaborat cu scopul de a oferi suport APL-ului pentru aarmoniza documentele de politici publice locale cu Programul național pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022.Prin urmare, au fost analizate 4 documente de politici publice, unde s-a evaluat gradul de fezabilitate și intensitate a acțiunilor. Un număr mare de acțiuni identificate se arată a fi ambițioase și își propun o teorie a schimbării, însă au o fezabilitate redusă din cauza  resurselor financiare limitate. În vederea redresării situației curente, Raportul vine cu constatări și recomandări, unde APL urmează să le prioritizeze și să depună efortul necesar pentru implementarea acestora.

Menționăm că Guvernul Republicii Moldovaîn anul 2017 a adoptat Programul național pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022, care include 9 obiective concepute pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Raportul relevă că din cele 9 obiective ale Programului, patrunu sunt reflectate în nici unul din documentele analizate.

          Evenimentul are loc în cadrul proiectului ”Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

În cadrul acestui proiect, AOPD, asigură secretariatul Platformei preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care actualmente este formată din 44 de OSC-uri membre.

La eveniment sunt invitați să participe persoane cu dizabilități, familiile acestora, organizațiile societății civile, reprezentanții APL, precum și Mass-Media locală.

Natalia Țurcanu, managerde proiect, AOPD, 068611233

Alina Reșetnicova, director AO AREAP, 069820671

 

Agendă

Masă rotundă privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități de către APL I și II

Locația: Consiliul Raional Edineț, str.Independenţei, 33, Sala de ședințe

 Miercuri, 10 octombrie 2018

 

10.00 – 11.00

 

 

 

11.00 – 12.00

 

 

12.00 – 12.30

Prezentarea Raportului de analiză a politicilor publice din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora

 

 

 

Discuții privind constatările și recomandările din raport. Prioritizarea acestora și asumarea angajamentelor de a implementa recomandările formulate

 

  Pauză de cafea

 

 

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.