Calamităţile naturale, discutate la şedinţa Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale

Ploaia abundentă din noaptea de 18 spre 19 iunie s-a dezlănţuit şi în raionul Edineţ, dar nu a provocat pagube majore. Doar în satul Gaşpar au fost afectate de grindină 868 hectare cu culturi agricole şi 39 hectare de livadă.

Cum sînt pregătite serviciile de resort din raion pentru activitate în condiţii de situaţie excepţională şi cum au reacţionat acestea la organizarea lichidării intemperiilor vremii în noaptea de sîmbătă spre Duminica Mare, s-a discutat la şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Edineţ, convocată şi prezidată de preşedintele raionului Edineţ Iurii Garas, preşedinte al CSE, care a avut loc vineri, 24 iunie.

“În primăvara anului curent, în raionul Edineţ, îngheţurile au compromis roada pe sute de hectare. Nu ne ocolesc nici ploile cu vînt puternic şi grindină din ultimele zile. De aceea trebuie oricînd să fim pregătiţi pentru situaţii imprevizibile, comisiile pentru situaţii excepţionale să reacţioneze prompt, să evalueze real situaţia şi să întreprindă acţiuni pentru eliminarea consecinţelor nefaste. Avertizările Serviciului Hidrometeorologic nu sînt doar pentru buletine de ştiri, dar şi pentru noi, administraţia, ca să luăm măsurile necesare de protecţie”, a menţionat Iurii Garas.

În continuare, preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a solicitat membrilor acestei comisii să informeze cum au intervenit serviciile pe care le conduc la lichidarea calamităţilor, ce acţiuni au întreprins, cu ce probleme s-au confruntat.

Primul trebuia să prezinte raportul reprezentantul filialei Edineţ SA Moldtelecom, serviciu în a cărui însărcinare este de a înştiinţa efectivul de conducere al PC, organele de conducere (CSE, efectivul punctului de dirijare, şefii serviciilor PC din raion, primarii) cu privire la starea de pregătire pentru acţiuni în situaţie excepţională. Cum şi-a îndeplinit funcţia serviciul de înştiinţare, membrii CSE nu au aflat, întrucît raportorul nu s-a prezentat la şedinţă.

Vitalie Şchiopu, şeful Direcţiei SE Edineţ, vicepreşedinte al CSE, s-a referit la starea de pregătire a raionului pentru activităţi în cazul situaţiilor excepţionale, la ordinea punerii în stare de pregătire a organelor de conducere şi forţelor PC pentru a activa în condiţiile excepţionale, la sarcinile principale ale Protecţiei Civile şi măsurile în regimul stării de urgenţă.

În acest context, preşedintele raionului a constatat cu regret că, în situaţia din noaptea de 18 spre 19 iunie, cînd, într-o măsură mai mare, au fost supuse cataclismelor meteo satele din zona Prutului – Bădragii Vechi, Bădragii Noi, Corpaci, Viişoara, Lopatnic, 24 de copaci prăbuşindu-se pe partea carosabilă a drumului Alexăndreni pînă la intrarea în satul Viişoara, s-a intervenit parţial şi doar cu mijloacele tehnice din dotarea serviciului rutier – SA “Drumuri Edineţ”. Preşedintele a adresat mulţumiri pentru intervenţie imediată Inspectoratului de poliţie Edineţ, care primii au fost la faţa locului, exercitîndu-şi cu responsabilitate obligaţiunile. Au intervenit ulterior şi electricienii, aceştia avînd de lucru nu numai în zona mai mult afectată, dar şi în alte localităţi ale raionului. Pînă la ora 14.00 din ziua de duminică, cea mai mare parte a localităţilor şi abonaţilor au fost reconectaţi la energia electrică.

Însă, după cum a reiterat Iurii Garas, de la DSE nu a parvenit nici o informaţie despre calamităţile declanşate pe teritoriul raionului. Nu e o învinuire, căci serviciul acţionează urgent atunci cînd este solicitat, dar e nevoie de coordonare promptă a acţiunilor de fiecare dată cînd este pusă în pericol viaţa oamenilor din raion şi deteriorarea bunurilor materiale, şi să nu se aştepte indicaţiile de la Bălţi.

Vsevolod Ursachi, şef SA “Drumuri-Edineţ”, raportînd despre starea de pregătire a serviciului şi activitate în situaţii excepţionale, a afirmat că în raionul Edineţ întreprinderea gestionează 322,4 km de drumuri, 32 de poduri – 7 pe drumuri naţionale, 25 – pe drumuri locale. Conform rezultatelor analizelor periodice  privind starea tehnică a drumurilor, toate podurile din raion necesită reparaţii capitale şi sînt apreciate de experţi ca nesatisfăcătoare. O problemă aparte prezintă podul de pe drumul auto L-51 Edineţ – Lopatnic, km 8, 801, din s. Gordineşti. Fiind demolate cîteva case de locuit din preajma acestui pod, pămîntul şi deşeurile au fost depozitate în albia rîului şi sub două treceri de pod. Ca urmare a fost blocată scurgerea rîului Racovăţ şi, în caz de calamităţi naturale, podul nu va funcţiona la deplina capacitate, din care cauză în sat pot avea loc inundaţii. Pot ceda în faţa inundaţiilor şi podurile de pe sectoarele de  trasee Hlinaia – Mihăileni, Edineţ – Cupcini, Lopatnic – Brînzeni, Gordineştii Vechi – Gordineştii Noi, Ruseni – Goleni, cel din localitatea Alexăndreni.

Raportorul a menţionat că întreprinderea SA “Drumuri-Edineţ” este pregătită satisfăcător pentru a interveni şi a activa în situaţii excepţionale. Se dispune de cadre calificate, tehnică suficientă. Problema o constituie aprovizionarea cu materiale şi combustibil din cauza situaţiei financiare actuale. Reparaţia podurilor este inclusă în program, dar nu se ştie cînd şi din care resurse financiare se va face.

După prezentarea raportului, Iurii Garas a menţionat că întreţinerea în stare satisfăcătoare a podurilor trebuie să se afle permanent în vizorul administraţiei întreprinderii, împreună cu primăriile din localităţi să întreprindă măsuri pentru curăţarea lor de gunoaie şi deşeuri.

La adresa energeticienilor, care au menţionat că au în dotare cele necesare pentru activitate cotidiană, dar şi în situaţii de urgenţă, preşedintele raionului şi-a expus doleanţa de a fi mai operativi la solicitările parvenite.

Ion Paduca, şef Direcţia Construcţii, gospodărie comunală, drumuri, privatizare şi postprivatizare a Consiliului raional Edineţ, a comunicat despre evaluarea obiectivelor periculoase din teritoriul raionului – bazinelor acvatice. Majoritatea dintre acestea fiind privatizate, proprietarii nu au grijă de consolidarea barajelor, cu atît mai  mult nici nu se ştie cine sînt ei – nu răspund la interpelări, la telefon.

Iurii Garas a pus în sarcina serviciilor abilitate, împreună cu Consiliul raional, să fie identificaţi proprietarii bazinelor acvatice şi să fie impuşi să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiunile faţă de întreţinerea în stare nepericuloasă a acestora. “În caz contrar, vom apela la organele competente, problema trebuie soluţionată”, a concluzionat preşedintele raionului.

Vitalie Sorocan, director IM “Apă-Canal Edineţ”, a menţionat că, în caz de situaţii excepţionale, întreprinderea activează conform unui plan coordonat cu Serviciul Protecţie Civilă. Au fost formate două detaşamente speciale, dotate cu tehnică pentru intervenţii şi echipamentul special. La moment, în caz de ploi abundente şi inundaţii poate apărea problema ce ţine de tratarea apei potabile din cauza că zonele de protecţie nu sînt respectate de agenţii economici, mai ales de cel care gestionează bazinul de acumulare de la Heredeuca. La damba ce protejează staţia nr. 1, cu sursele proprii ale  ÎM “Apă-Canal Edineţ”, doi ani la rînd, s-au efectuat lucrări de amenajare, dar se mai necesită lucrări. Lacul ce află în gestiunea departamentului “Apele Moldovei”. Despre situaţia ecologică la lacul de acumulare, “Curierul de Edineţ” a scris de mai multe ori, ÎM “Apă-Canal Edineţ” a făcut demersuri către proprietarul lui, dar acesta nu a făcut niciun pas întru ameliorarea situaţiei, se dă dovadă de o ignoranţă totală.

Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Edineţ, Iurii Garas a insistat să fie avizat încă o dată agentul economic, dar şi Ministerul Mediului. Să vedem care va fi răspunsul lor.

O altă problemă în caz de inundaţii poate crea staţia de clorinare, care necesită reparaţie. Generează îngrijorare lipsa unui sistem fluvial pentru evacuarea apelor în oraşul Edineţ şi Cupcini.

Despre situaţia epidemiologică în raion a vorbit Vasile Bejenaru, directorul Centrului de Sănătate Publică Edineţ. Întrucît în perioada de vară creşte riscul intoxicaţiilor alimentare, activează două echipe mobile pentru examinarea focarelor de boli infecţioase, în caz de inundaţii – echipă de cercetare şi preluare a probelor pentru analiză. De consumabile şi reactive se dispune în cantitate limitată. Mai bună e situaţia la capitolul substanţe dezinfectante.

Despre starea de lucruri şi gradul de pregătire pentru situaţii excepţionale în instituţiile pe care le conduc au raportat Anatolie Guţu, directorul IMSP “Spitalul Raional Edineţ”, Oleg Guţan, directorul IMSP “Centrul de Sănătate Edineţ”, reprezentantul administraţiei SRL “Edineţ-Gaz”, Alexandru Rusu, şeful Inspectoratului de poliţie Edineţ, Cazimir Carpovici, şeful Direcţiei Siguranţa Alimentelor Edineţ.

Pe final, preşedintele raionului şi al Comisiei pentru situaţii excepţionale raionale, Iurii Garas, a cerut intervenţia promptă a Serviciului antigrindină în situaţia cînd condiţiile meteorologice nefaste se pot abate peste teritoriul raionului provocînd pagube substanţiale. “Avînd serviciul respectiv în raion şi fiind afectate peste 850 ha de culturi agricole, nu e bine deloc. Cu atît mai mult că dînşii au raportat că sînt aprovizionaţi sută la sută cu rachete antigrindină. Regretabil este faptul că agenţii economici suportă asemenea pagube materiale, fiind imposibilă returnarea creditelor, achitarea salariilor. Guvernul va interveni parţial, dar în totalmente cheltuielile nu vor fi recuperate”, a atenţionat vorbitorul.

De asemenea, s-a propus de a fi revizuită starea tuturor plopilor de pe traseul Bădragii Vechi – Viişoara şi ca Inspecţia Ecologică, în comun cu serviciile responsabile de buna funcţionare a traficului, să găsească soluţia optimă. Plopii urmează să fie tăiaţi, iar în fîşia de protecţie să se planteze fie arbuşti, fie pomi de nuci.

Sarcinile în domeniul Protecţiei Civile pentru semestrul II al anului 2016 prevăd:

– ridicarea nivelului de pregătire a organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile pentru acţiuni în situaţii excepţionale;

– perfecţionarea pregătirii populaţiei, funcţionarilor şi salariaţilor, elevilor la protecţia civilă şi apărării împotriva incendiillor;

– asigurarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii excepţionale;

– perfecţionarea planurilor protecţiei civile în situaţii excepţionale în funcţie de factorii provocatori ai situaţiilor excepţionale;

– ridicarea nivelului de activitate a Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale de toate nivelele privind prevenirea, diminuarea, aprecierea riscului de apariţie a situaţiilor excepţionale şi atenuarea consecinţelor lor prin desfăşurarea măsurilor de prevenire şi profilaxie;

– identificarea şi organizarea cooperării cu agenţii economici, care dispun de mijloace tehnice ce pot fi antrenate la lucrări de prevenire sau lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale;

– menţinerea edificiilor de protecţie în stare de pregătire pentru adăpostirea populaţiei în caz de situaţii excepţionale, a construcţiilor hidrotehnice, precum şi a sistemului de înştiinţare în localităţile raionului;

– soluţionarea problemei construcţiei hidrotehnice a bazinului acvatic din s. Trinca (traseul Trinca – Constantinovca) ce aparţine GP “Victoria” or. Edineţ;

– neutralizarea buteliilor cu clor neutilizabile de tip L 80 (de 80 l) amplasate în extravilanul or. Cupcini, în apropierea staţiei de epurare a ÎM “Apă-Canal”.

gala03se

gala04se

gala06se

gala09se

gala05se

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.