Proiectul de decizie cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018.

Astăzi, 09 septembrie 2018 în sala de ședință a Consiliului raional au avut loc audieri publice la proiectul de decizie cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018.

    În temeiul  HG nr.879 din 05 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Legii nr.185/2008 pentru modificarea Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, bugetul raional a beneficiat de transferuri cu destinație special  în sumă de 57,7 mii lei, ce urmează a fi îndreptați ca plăți de stimulare în mărime de 50 la sută din salariul lunar a persoanelor care dețin funcție de demnitate publică  în cadrul  Consiliului raional precum și plăți de stimulare în mărime de pînă la 15 la sută din salariul de funcție persoanelor care efectuiază deservirea tehnică și asigură funcționarea administrației publice locale.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.