Audieri publice la CR Edineț

Audierile Publice privind actualizarea capitolului ”Apă și Canalizare” al  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineț la CR Edinet.
ADR NORD a desfăşurat vinerea trecută, la Edineţ a organizat audieri publice privind actualizarea capitolului „Apă şi Canalizare” al Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineţ.

Audierile este unul din etapele din realizarea proectului la care noi astazi s-a ajuns. Pînă la audieri a fost sedinta grupului de lucru urmatoare etapănva fi precautarea la sedinta consilierilor.

La audieri au fost următorii Participanți:

  • Primarii APL-urilor nivel 1 & președinții comisiilor de specialitate din cadrul Comisiilor de Lucru din raionul Edinet,
  • Membrii Grupului de Lucru PS,
  • Operatorul Aprovizionari Apa si Canalizare,
  • ONG-urile din raionul Edinet,
  • reprezentanți ai societății civile din r-nul Edinet,
  • serviciile desconcentrate si decentralizate,
  • echipa de experți GFA/ GIZ, 

Audierele publice au urmărit scopul de a fi aduse la cunoştinţa publicului larg conclut iile analizei diagnostice privind dezvoltarea sectorului „apa-canalizare” din raionul Edineţ, a fi prezentate recomandările de dezvoltare a sectorului respectiv pentru perioada 2018-2025 (viziunea, obiectivele specifice, planul de acţiuni), să fie pusă în discuţie şi acceptată varianta actualizată a capitolului „Apă şi Canalizare” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineţ.

La concret scopul a fost formulat:
▪ Prezentarea concluziilor analizei diagnostic privind dezvoltarea sectorului ”apă-canalizare” din raionul Edineț;▪ Prezentarea recomandărilor de dezvoltare a sectorului ”Apă-Canalizare” din raionul Edineț pentru perioada 2018 -2025 (viziune, obiective specifice, planul de acțiuni);

▪ Discutarea și acceptarea a componentei actualizate a capitolului ”Apă – Canalizare” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineț.

La deschiderea audierilor Cu un cuvânt de salut a inaugurat audierele publice Gheorghe Pulbere, vicepreşedinte al raionului Edineţ, care a specificat că evenimentul este foarte binevenit, întrucât despre aprovizionarea cu apă în raion şi calitatea ei nesatisfăcătoare se vorbeşte de mult timp, dar, cu părere de rău, intenţiile de a se întreprinde fapte concrete pentru ameliorarea situaţiei rămân nerealizate.

Participanţii la activitatea dată au fost familiarizaţi cu regulile şi procedurile din cadrul Audierelor Publice, după care Sergiu Rusu, expert în grupul de experţi GFA/GIZ care a lucrat asupra actualizării datelor la capitolul respectiv, a venit cu o comunicare detaliată la tema pusă în discuţie, accentul fiind pus pe dezvoltarea sectorului apă-canalizare pentru anii 2018-2025 în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Prezentând, mai întâi, analiza diagnostică a situaţiei existente în domeniul „Alimentare cu apă şi canalizare” a raionului Edineţ, raportorul a accentuat că, actualmente, din cele 49 de localităţi din raion, dispun de sisteme de alimentare cu apă doar 23, ceea ce constituie 46,9%. Locuitorii celorlalte 26 de localităţi rurale nu au acces la apă din sistemul centralizat de alimentare. Doar în cele două oraşe din raion, Edineţ şi Cupcini, populaţia beneficiază de acces la servicii centralizate de canalizare, aceasta constituind 15,2% din total.

Vorbind despre calitatea serviciilor, expertul a concretizat că alimentarea cu apă a localităţilor din raion se face din surse de apă de suprafaţă, din fântâni de mină şi din izvoare. Rezervele de ape subterane de calitate potabilă, conform analizelor efectuate, se estimează la 13200 m3/24 h. Explorarea acestora, în opinia experţilor, ar permite asigurarea populaţiei cu apă, doar că rezervele de apă subterane pe raion nu este uniformă. De asemenea, s-a constatat că şi calitatea apei nu corespunde pentru alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor conform standardelor în vigoare  în Republica Moldova pentru următorii indicatori: culoare şi turbiditate. Calitatea apei livrate în sistemele centralizate nu corespund normativelor în vigoare şi este în majoritatea „tehnică”.

Referindu-se la eficienţa operaţională, Sergiu Rusu a informat că la moment serviciile centralizate de aprovizionare cu apă şi canalizare se prestează prin intermediul a 13 operatori (6 întreprinderi municipale, 6 asociaţii obşteşti, şi un SRL). Nu este la nivelul cuvenit nici dotarea cu personal calificat şi tehnică în domeniu, excepţie Î.M. „Apă-Canal”.

Unica soluţie de a face un salt calitativ în calitatea serviciilor prestate şi în extinderea serviciilor în localităţi reprezintă regionalizarea serviciilor apă şi canalizare.

După audierile de atăzi ,după cum a fost indicat puțin mai sus se va desfășura următoarea etapă.

Proiectul  va fi prezentat la o ședință a Consiliului raional Edineț în vederea aprobării finale. În cadrul Consiliului raional Edineț, urmează a fi creat un grup de lucru pentru monitorizarea implementării capitolului respectiv.

Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR Nord și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). În urma realizării acestui proiect, rețelele de alimentare cu apă din Edineț vor fi extinse cu 4,5 km, iar 22,9 km vor fi reabilitate. La sistemul de alimentare cu apă urmează să fie conectați peste 3.300 de locuitori ai municipiului Edineț.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.