Anunţ audieri publice

Anunţ

Cu privire la desfăşurarea audierii publice a proiectului de decizie pentru şedinţa ulterioară a Consiliului raional Edineţ

mun. Edineţ    30 noiembrie 2020

În temeiul art.art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121,124, 126,128, 136, 164 şi 165 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07 2018, a art.art. 3, 4, 6 lit.(h), 18, 20, 21, 23 alin.(2) lit. (g), 27-30, 32, 33, 37 alin.(3 şi 6), 38-47 şi 50 din Legea cu privire la actele normative nr.l00 din 22.12.2017, art.3 alin.(2) lit.(g) a Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcţia Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor anunţă despre organizarea audierilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pe perioada 2021-2025”, pentru şedinţa consiliului raional.

Audierile publice se vor desfăşura la data de 03 decembrie 2020 la orele 16,00, on line pe platforma ZOOM.

Materialele ce reflectă proiectul de decizie sunt disponibile pe pagina WEB a Consiliului raional Edineţ.

Sugestiile referitor la proiectul de decizie supus dezbaterii publice pot fi expediate pînă la data de 02 decembrie 2020 la adresa de e-mail: econsiliu@mail.ru şi economedin@mail.ru. Reprezentanţii societăţii civile, de rând cu persoanele interesante sunt binevenite cu sugestii.

 

Direcţia Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.