Slavă, cinste, veșnică memorie veteranilor războiului din Afganistan

La 11.02.2020,  la nivel raional, mun. Edineț, s-a desfășurat festivitatea consacrată aniversării, care la data de 15 februarie al anului  curent, va marca a XXXI-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan.  La  eveniment,au participat reprezentanți ai Admiistrației publice locale, combatanți, locuitori ai municipiului.

Consiliul raional Edineț în comun cu Centrul militar teritorial Edineț au contribuit la organizarea acestui eveniment important.

Evenimentul a început cu depuneri de flori la monumentul „Feciorilor Patriei – Glorie” din parcul ”Vasile Alecsandri”. Președintele raionului Edineț, dnul Nicolai Melnic, însoțit de dnul Eugeniu Gîra, șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Edineț, vice președinții de raion, dnul Gheorghe Pulbere, dnul Ion Nistor, dnul Iurii Garas, Preasfinția Sa, Episcopul de Edineț și Briceni Nicodim, feți bisericești, reprezentanţi ai  Centrului militar teritorial Edineț, combatanți, rude, și-au plecat smerit frunțile în memoria celor care n-au revenit din acel război printr-un minut de reculegere…

După depunerea de flori, cei 87 de combatanţi, participanți la evenimentele războiului din Afganistan, precum și 4 mame îndurerate, fiii cărora n-au revenit la vatră,  au fost invitaţi în sala restaurantului „Paradis”, unde le-au fost adresate cuvinte de mulţumire și urări de sănătate.

 Printre participanții la evenimentul de astăzi a fost prezentă și doamna Elena Guțan – asistentă medicală.

Din partea Guvernului Republicii Moldova, Asociaţiei republicane a veteranilor războiului din Afganistan și Consiliului raional Edineț, veteranilor şi invalizilor războiului din Afganistan, cât şi părinţilor, copiii cărora şi-au pierdut viaţa pe meleaguri străine, le-au fost înmânate ajutoare financiare şi Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

Fără recunoașterea trecutului nu putem construi un viitor, iar veteranii războiului din Afganistan sânt adevărate simboluri ale curajului şi devotamentului faţă de ţară. Ne închinăm în faţa celor ştiuţi şi neştiuţi, care prin eroism, curaj, patriotism şi dedicaţie, şi-au îndeplinit misiunea de cetățean.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.