Activitatea Centrului Militar Teritorial Edineț

La data de 13 și 19 septembrie curent, în sala de conferințe din incinta Centrului Militar Teritorial Edineț, s-a desfășurat seminarul, cu persoanele responsabile de evidența militară din primarii și membrii comisiei medico-militare. În cadrul seminarului s-a efectuat bilanțul pentru perioada de încorporare aprilie – iulie 2018 și s-au stabilit sarcinile de bază, pentru următoarea perrioadă de încorporare octombrie 2018 – ianuarie 2019.

La seminarul menționat au participat, președintele comisiei recrutare-încorporare dnl Gheorghe PULBERE, vicepreședintele raionului Edineț, vicepreședintele  comisiei recrutare-încorporare,  colonel Vitalie CUȚEI, comandant Centrului Militar Teritorial Edineț și persoanele responsabile de evidența militară din primarii.

 În urma razultatelor examenate la finele seminarului au fost menționați pentru atîrnarea conștiincioasă către atribuțiile de serviciu o parte din persoanele responsabile de evidența militară din primarii și membrii comisiei medico-militare.

    În baza Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002, “Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii RM nr.156-XVI din 06.08.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în termen sau în cel cu termen redus” aprobat prin HG RM nr.864 din 17.08.2005, Centrul militar teritorial Edineţ desfăşoară încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cel civil în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019, precum şi a recruţilor care vor împlini vîrsta de 18 ani şi cu vîrsta mai înaintată care au pierdut dreptul la amînare de la încorporare.       

            Pe perioada de încorporare se examinează recruţii prin comisia medico-militară şi comisia recrutare-încorporare. Membrii comisiei medico-militare şi comisiei recrutare-încorporare, vor desfăşura activitatea conform graficului pe parcursul lunii septembrie 2018, apoi în fiecare zi de joi pînă la încheierea încorporării.

           

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.