Actele permisive disponibile în regim on-line

Agenţii economici   au  posibilitatea de a depune în regim on-line declaraţii și cereri pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţelor și autorizaţiilor gestionate de Agenţia Servicii Publice prin intermediul Ghișeului Unic pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive.

         Lansarea sistemului dat permite  agentul economic să  depună doar o cerere on-line şi să se  prezente o singură dată la sediul autorităţii emitente pentru ridicarea licenței sau autorizaţiei.

În prezent cererile pot fi completate on-line pe portalul www.servicii.gov.md.

         Utilizarea Ghișeului Unic electronic presupune o serie de avantaje:

  1. Transparență, grație publicării informației relevante despre toate actele permisive prin intermediul unui singur punct de acces – servicii.gov.md;
  2. posibilitatea obținerii documentului solicitat în regim on-line;
  3. minimizarea interacțiunii dintre agentul economic și autoritatea emitentă;
  4. reducerea costurilor și timpului de procesare a solicitărilor.

         Reiterăm, că prin intermediul reformelor structurale s-a redus numărul actelor permisive de la 416- în a. 2016 la 152 – în a. 2018.

          Ghișeului Unic de gespionare și eliberare a actelor permisive este finanțat de Grupul Băncii Mondiale prin intermediul proiectelor Reforma Climatului Investițional și Ameliorarea Competitivității II.

         Campania de informare despre lansarea Ghișeului Unic se efectuează de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

 

Rodica Chiriac

Șef Secție Economie

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.