29 ianuarie – ziua lucrătorului din Procuratură

Rolul procurorului într-o societate democratică este vital, asigurarea supremaţiei legii, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului. garantează exercitarea acestora de către toţi cetăţenii.

Înaltul profesionalism, abnegaţie, principialitate şi devotamentul cauzei sînt acele calităţi de care dau dovadă cei dedicaţi acestei profesii în exercitarea atribuţiilor cu care sunt învestiţi prin lege, întru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, precum şi pentru contribuţia adusă la înfăptuirea actului de justiţie.

Folosesc prilejul zilei lucrătorului Procuraturii pentru a adresa tuturor angajaţilor Procuratorii raionului Edineţ sincere felicitări, cu prilejul sărbătorii profesionale, însoţite de urări de sănătate, bucurii şi succese mari în activitate. Ne exprimăm tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii.

Vă dorim ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de societate.

Buna funcţionare a acestei instituţii e de neconceput fără contribuţia personalului auxiliar, căruia la fel îi adresăm felicitările noastre cu sărbătoarea profesională.

Felicitări, urări de bine şi sănătate veteranilor Procuraturii, care şi-au făcut cu cinste datoria, demonstrînd fidelitate cauzei, fiind un exemplu demn de urmat.

Cu înalte consideraţiuni,

Preşedintele raionului Edineţ, Iurii GARAS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.