Mesajul de felicitare al președintelui raionului cu ocazia sărbătorii profesionale a funcționarului public

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua funcţionarului public”, adresăm funcţionarilor publici din autorităţiile publice centrale, de nivelul I şi II un mesaj de felicitare şi încredere  în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, realiza progrese semnificative şi reforme. De ziua profesională, Vă dorim noi performanţe în activitatea cotidiană, ramînînd şi pe viitor generatori de idei […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.