ANUNȚ Consultări Publice privind Documentația Evaluării Impactului asupra Mediului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 8

Raionalele: Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița Consiliul Raional Dondușeni,în calitate de inițiator al activității planificate, vă informează despre faptul că la data de 08.10.2017 a fost depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impaculuiasupa Mediului (DEIM) a activității planificate ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în ”Zona de Management a […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.