Concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului sătesc Trinca.

Se prelungește termenul de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului sătesc Trinca. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 30 august 2017, inclusiv. Condițiile de participare pe panoul informațional Primăria satului Trinca.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.