Președintele raionului Edineț anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Președintele raionului Edineț  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de  specialist în Secția Cutură a Consiliului raional. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 21 august 2017, inclusiv. Condițiile de participare pe  panoul informațional etajul 3  telefon – /246/2-32-29      e-mail – econsiliu@mail.md sau econsiliuresurse@mail.ru   adresa […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.