ANUNȚ CONCURS!

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului satului Trinca. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 28 iulie 2017, inclusiv.  telefon – /246/41-2-36      e-mail – bizdiga1984@mail.ru persoana de contact – Budeanu Jelu 

Concurs.

Direcția Finanțe Edineț anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de specialist superior: Condiții de participare la concurs: -deținerea cetățeniei Republicii Moldova; -posedarea limbii de stat și ruse ( limbă de comunicare); -neatingerea vărstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă; -lipsa anticedentelor penale nestinse; -neprivarea de dreptul a ocupa funcții publice. Cerințe specifice […]

În atenția Antreprenorilor!!!

Concurs Naţional „ IMM – Model de Responsabilitate  Socială”  Organizația   pentru  Dezvoltarea  Sectorului  Interprinderilor  Mici  și Mijlocii (ODIMM)  organizează  anual   Concursul  Naţional  „ IMM – Model de Responsabilitate  Socială” Scopul  Concursului  este de  a  promova  principiile  de  responsabilitate  socială  în  rîndul  Interprinderilor  Mici  și  Mijlocii  și  de  a  stimula  înterprinderile  active  prin  decernarea  premiilor  la  […]

Vizită de lucru la Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Edineţ”.

La data de 10 iulie 2017, Președintele raionului Iurii Garas și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Oleg Sîrbu însoțiți de  Șeful Instituţiei Medico-Sanitară Publică  „Spitalul raional Edineţ”Anatol Guțu s-au aflat în vizită de lucru la Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Edineţ”. Prima vizită a fost în secția chirurghie generalăîn care recent s-au efectuat lucrări de […]

Proiectul „O nouă viaţă”

La data de 07 iulie 2017,reprezentaţii Edelweiss și Președintele raionului Iurii Garas,  au vizitat Spitalul Raional Edineţ pentru a vedea cum decurge campania „O nouă viaţă”, în cadrul căreia sunt distribuite cutiile cu produse necesare pentru nou-născuţi, dar şi au oferit proaspetelor mămici o cutie a bebeluşului.

DEMARAREA PROCEDURII DE ÎNFRĂȚIRE

La data de 07 iulie 2017 în incinta primăriei Viișoara, raionul Edineț a demarat procedura de înfrățire dintre primăria comunei Viișoara județul Botoșani și Primăria satului Viișoara, raionul Edineț. Acordul a fost semnat de primarii: Dinu Moroșanu (România) și Ina Ciubotaru (Moldova), în prezența Președintelui raionului Iurii Garas. Intenția a pornit de la necesitatea dezvoltării […]

ANUNȚ!

Stimați cetățeni, conform orarului întîlnirilor membrilor Guvernului în teritoriu, și prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.78 din 12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întîlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii”, la data de 18 iulie  2017 în raionul Edineț se va afla dl Vasile LUCA, viceministrul agriculturii și industriei alimentare. Înscrierea […]

Centrul militar teritorial Edineț desfăşoară încorporarea recruţilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus

În baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova, nr. 38 din 20.01.2017 ,,Privind încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus”; Hotărîrii Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005, legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002 ,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei” şi Deciziei consiliului raional nr.1/1 din 07.03.2017, în perioada aprilie – iulie 2017 în […]

Au jurat credință Patriei de sărbătoarea anuală a Unității militare 1003 a DTC

  La 1 iulie curent, întreg efectivul unității militare 1003 a DTC a sărbătorit 24 ani de la formarea Unității militare 1003 a Trupelor Speciale de Carabinieri, dislocată în mun.Bălți. Festivitatea a început cu depunerea de flori la monumentul amplasat în incinta unității militare. Momentul solemn constituie un bun prilej de comemorare a eroilor care […]

Soluții locale pentru probleme comune – cetățenii și deputații au discutat, la Edineț, transparența decizională și combaterea corupției în regiunea de nord

Edineț, 3 iulie 2017 – Reprezentanții societății civile și administrația publică locală din nouă raioane din regiunea de nord a Republicii Moldova au discutat, astăzi, la Edineț, despre corupția la nivel local cu un grup de deputați reprezentanți ai GOPAC Moldova – Biroul național Moldova al Organizației Globale a Parlamentarilor împotriva Corupției. Evenimentul a fost […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.