Vizita de lucru la Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Onești.

La data de 27 iulie 2017 a avut loc vizita de lucru la Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Onești. La vizită însoțiți de directorul Azilului dl Mihail Crainii  au participat dl Oleg Sîrbu, deputat în parlamentul Republicii Moldova, dl Iurii Garas, președintele raionului  și alte persoane oficiale din raion. La […]

În atenția Consilierilor raionali.

Stimate domnule Consilier! Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul art. 45, (2), (3), art.53 (1) f) și 54 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, prin dispoziția Președintelui raionului nr. 110 din 24 iulie 2017, modificată prin dispoziția Președintelui raionului nr. 112 din 25 iulie 2017 […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.