ANUNȚ CONCURS!

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului satului Trinca. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 28 iulie 2017, inclusiv.  telefon – /246/41-2-36      e-mail – bizdiga1984@mail.ru persoana de contact – Budeanu Jelu 

Concurs.

Direcția Finanțe Edineț anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de specialist superior: Condiții de participare la concurs: -deținerea cetățeniei Republicii Moldova; -posedarea limbii de stat și ruse ( limbă de comunicare); -neatingerea vărstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă; -lipsa anticedentelor penale nestinse; -neprivarea de dreptul a ocupa funcții publice. Cerințe specifice […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.