Centrul militar teritorial Edineț desfăşoară încorporarea recruţilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus

În baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova, nr. 38 din 20.01.2017 ,,Privind încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus”; Hotărîrii Guvernului RM nr.864 din 17.08.2005, legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002 ,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei” şi Deciziei consiliului raional nr.1/1 din 07.03.2017, în perioada aprilie – iulie 2017 în […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.