INFORMAŢIE privind problemele abordate de către cetăţeni în cadrul întâlnirii cu Ştefan Crigan, director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi Consultantul jurist Vladimir Ciobanu din 20 ianuarie 2015 în raionul Edineţ.

Primarii raionului Edineţ şi respectiv Şefii direcţiilor Consiliului raional Edineţ  pe parcursul întrunirii  au abordat problemele ce ţin de necesitatea modificării privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului şi Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente în special la compartimentul vînzării arendaşilor a terenurilor agricole cu drept de preemţiune, în cazurile înstrăinării de […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.