Ziua Independenței

 

    MULTSTIMAȚI  CONCETĂȚENI!

 

Cu prilejul sărbătorii naționale “ Ziua independenței și Limba noastră ” a Republicii Moldova.

Din partea Consiliului raional Edineț și conducerii raionului, dragi edințeni, vă adresez cele mai sincere urări de bine, ale acestor sărbători de Suflet.

 Vă doresc tuturor sănătate, prosperitate și optimism . Exprim încrederea în ziua de măine și înțelepciune, speranțe, succese cu noi izbînzi  în activitatea de  dezvoltare și consolidare a statalității tării noastre. Valorile sacre ale națiunii noastre – limba și independența, vor rămine aceleași felinare de veghe și pentru urmașii care vin.

Sunt ferm convins că, prin conjugarea eforturilor comune vom reuși să – i făurim un viitor.

 Republica Moldova se va situa la înălțimea opțiunii sale istorice astfel devenind o țară prosperă.

La Mulți Ani Republica Moldova !

Vicepreședintele raionului,

Sergiu GHEORGHIȚĂ

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.