Vizita viceministrului Tineretului şi Sportului dl Pavel Ianeţ la Edineţ.

La data de 21 martie 2017 la Edineţ cu o vizită de lucru a fost  viceministru al Tineretului şi Sportului dl Pavel Ianeţ. La întîlnire au participat şefi de Direcţii şi secţii ale Consiliului raional, veterani ai sportului, antrenori,  sportivi de la Centrele de tineret şi şcolile sportive din raion, primari.

Şedinţa a fost deschisă de vicepreşedintele raionului dl Valerian Ciobanu, care apoi a oferit cuvîntul dlui Pavel Ianeţ.

vm sportDSCN1620

vm sport17425021_10208447687776897_19229539612041249_n

În prima parte a discursului dumnealui a vorbit despre realizările și oportunitățile, care oferă Ministerul Tineretului și Sportului:

Ministerul  în activitatea sa se conduce de Legea cu privire la cultură fizică și sport  și Legea cu privire la tineret, aprobată în variantă nouă in iunie 2016.  În parteneriat cu toate structurile cointeresate au fost întroduse în lege cîteva noțiuni și structuri noi.

A fost definitivat ce este Consiliul Local al Tinerilor, care are un program de asistență și consolidare a tinerilor din localități pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea comunitară. Acest Consiliul se constituie din tineri cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, care sunt aleşi prin vot universal. Numărul de consilieri în Consiliul Local al Tinerilor din comunitate, este în raport direct cu numărul de consilieri a Consiliului local din cadrul administraţiei publice locale, pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II. Activitatea Consiliului este orientată spre a identifica și soluționa propriile probleme, prin prezentarea recomandărilor autorităţilor publice locale cu privire la activităţile de tineret şi problemele ce îi afectează, ca exemplu prin a participa la planificarea bugetară a surselor preconizate acțiunilor pentru tineret, cultură, sport. Astfel tinerii, implicîndu-se în procesul decizional învață practica cetățeniei active. Ministerul Tineretului şi Sportului anual alocă pentru susținerea acestor Consilii 40 mii lei. În 2018 se preconizează creşterea sumei  pînă la 60 mii lei. În republică la moment avem constitite 12 Consilii Locale de Tineri.

Un alt program – este Programul de Granturi care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Programul nominalizat are 4 obiective prioritare:

Participarea tinerilor.

Serviciile pentru tineri.

Oportunităţile economice pentru tineri.

Consolidarea sectorului de tineret.

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul proiectelor sunt următoarele: campanii, cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarie, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții,dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate, precum şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret. Suma Programului de Granturi este de 6 mln. lei. Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 lei pînă la 350 000 lei maximum.  Participanţi pot fi orice ONG, care se ocupă de problemele tinerilor.

Un alt Program care recent va fi lansat este asistenţa pentru dezvoltarea şi extinderea Centrelor de tineret. Acest program are 3 etape:

Instrurea specialiştilor şi lucrătorilor cu tineretul;

Dotarea centrelor cu 5-7 calculatoare, 1 lăptop, 1tablă, 1 proiector, mobilier;

Transmiterea centrelor unei sume de bani pentru rezolvarea unei probleme prioritare  identificate .

Un alt compartiment din Legea pentru tineret este voluntariatul  Astfel a fost modificată legea şi s-a întrodus noţiunea de atribuire a statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat persoanelor juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ. Asociațiile obștești şi instituțiile publice vor putea depune dosarul la Comisia de Certificare a instituției gazdă a activității de voluntariat pentru obținerea dreptului de emitere a Carnetului de Voluntar si altor instrumente de recunoaștere a activității voluntarilor.

De asemenea dl Pavel Ianeţ, a informat şi despre situaţia la copartimentul Sport propagînd dezvoltarea culturii fizice şi sportului în masă, care din lipsa de surse financiare şi imposibilitate de susţinere financiară, rămîne în umbră.

În a doua parte dl viceministru a vorbit despre realizările Guvernului și provocările, reformele care se petrec în prezent în republică.

La finele întrevederii, din sală au parvenit, întrebări și propuneri, la care au fost acordate răspunsuri și lămuriri exaustive.

Așa primarul sat. Trinca și antrenor al Şcolii sportive din localitate dl. Anatolie Gudumac, a propus  deschiderea și în nordul republicii a unui liceu sportiv.  De asemenea dumnealui a propus de a trage atenția la problema echipării sportivilor participanți la competițiile internaționale și susținerea financiară a sportivilor de performanță.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.