Vizita viceministrului educației dna Elena Cernei la Edineț.

La 16 mai 2017, în cadrul zilei de întîlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii, în raionul Edineț a venit viceministrul educației dna Elena Cernei.

La întrevedere au participat Președintele raionului dl Iurii Garas, șeful Oficiului territorial al Cancelariei de Stat dl Boris Fedorișin,  Reprezentantul Parlamentului în teritoriu dna Stela Belitei, șeful Direcției de învățământ dna Galina Musteață, precum și directorii instituțiilor de învățământ din raion, primari, reprezentanți ai Serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu.

v m educatieIMG_7252

În cadrul discursului său dna Elena Cernei  a menționat activitatea Guvernului Republicii Moldova, axată pe multiple reforme, printre care și în  sistemul de învățămînt și educație

S-a reamintit că Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)” este implementat în perioada aprilie 2013 – august 2018 și  sprijină Programul de Reforme al Guvernului prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient. Prin intermediul acestui Proiect, Banca Mondială oferă asistență Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea reformelor în sectorul educației, și anume :

  • conformarea numărului de elevi în clasă la standardele internaţionale acceptate;
  • ajustarea reţelei şcolare existente şi realocarea elevilor în şcolile de circumscripţie;
  • implementarea la nivel național a formulei de finanţare per elev.

În prezent, în cadrul PRIM se realizează  acțiuni de reabilitare a infrastructurii a 6 şcoli de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii, elaborate de către Ministerul Educației. Reabilitarea edificiilor include atât lucrări exterioare, cât și repararea sălilor de studii, sălilor de sport, cantinelor, sistemelor de apeduct, canalizare, încălzire, ventilare, antiincendiare și de pază.

Dacă școlile de circumscripție vor oferi condiții mai bune de studii, părinții vor fi mai motivați să își înscrie copiii aici. La momentul actual în cele șase instituții de învățământ general învață peste 2500 de elevi, dintre care circa 600 sunt transportați”, a precizat Elena Cernei.

Una din prioritățile Ministerului Educației, este identificarea soluțiilor pentru majorarea salariilor, astfel  se lucrează la un nou sistem de salarizare bazat pe performanță. Proiectul de salarizare a angajaților din învățământul general,  va pune accent pe dezvoltarea personală și profesională a cadrelor, căutînd o noua formulă de retribuire a muncii, continuă lucrul asupra elaborării noii metodologii de remunerare a cadrelor didactice, bazată pe aprecierea performanțelor.

La rândul lor invitații din sală au vorbit despre problemele cu care se confruntă în raion, adresînd întrebări și propuneri, la care dna Elena Cernei a acordat răspunsuri exhaustive.

v m educatieIMG_7259

 

v m educatieIMG_7256

 

v m educatieIMG_7254

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.