Unitate prin diversitate,Festivalul Etniilor la Tîrnova

        Moldova totdeauna a fost casa comună,în care secole la rînd au conviețuit în pace și bună înțelegere zeci de popoare și culturi.Fiecare etnie își păstrează,prețuiește și dezvoltă cultura,îmbogățind prin aceasta tezaurul cultural al republicii.În scopul armonizării relațiilor interetnice și păstrării culturii,tradițiilor și obiceiurilor etniilor conlocuitoare din republică,Guvernul Republicii Moldova Hotărăște:anual în a treia duminică a lui septembrie,se desfășoare Festivalul etniilor.

Pe data de 25 septembrie 2016 în satul Tîrnova s-a desfășurat,Festivalul Etniilor cu genericul ”Unitate prin diversitate 2016”,organizat de Secția Raională Cultură a Consiliului Raional Edineț în parteneriat cu primăria s.Tîrnova.Protagoniștii festivalului au fost colectivele artistice de diferite genuri din   localitățile Șofrîncani,Goleni,Poiana,Stolniceni,Cuconești,Brătușeni,Rîngaci,or.Cupcini.

Festivalul a început cu parada colectivelor ,care au colorat drumul de la primăria s.Tîrnova spre casa de cultură cu varietatea de costume a diferitor popoare.Pentru oaspeții activității gazda a vernisat o expoziție a lucrărilor meșterilor populari baștinași.

Invitații de onoare a festivalului au fost:

Iurii Garas,președintele raionului Edineț;

Artur Milovski,ambasadorul Poloniei;

Stela Botnaru,șef Direcției Finanțe a Consiliului Raional Edineț;

Angela Bazatin,șef Secție Raională Cultură cît și specialiștii Secției Cultură.

Partrea festivă a sărbătorii a fost deschisă de președintele raionului Iurie Garas ,care a menționat că din toate timpurile pe acest pămînt locuesc  reprezentanți ai diferitor popoare.Toate ele au trăit și trăesc în pace,își păstrează și prețuesc cultura.Ducînd faima raionului nu numai la republică dar și peste hotarele ei.

Ambasadorul Poloniei în R.Moldova,Artur Milovski participînd pentru prima dată la așa Festival a menționat că este foarte încîntat de varietatea costumelor și colectivelor artistice,a fost mulțămit de faptul că în scenă au evoluat și voluntarii polonezi care activează pe teritoriul satului ,și în continuare va susține proiectele de parteneriat.

Din partea tuturor lucrătorilor de cultură dna Bazatin Angela i-a înmînat doamnei primar Cornelia Rusu o scrisoare de gratitudine pentru aportul substanțial în dezvoltarea culturii.

D-na primar și-a început discursul de la prezentarea unui filmuleț cu genericul”Tîrnova de la origi”,deasemenea a adus mulțumiri tuturor care au contribuit la buna desfășurare a festivalului.

În cadrul festivalului în scenă au venit colective de activitate artistică cu participanți săi de diferite vîrste și genuri  de activitate , aducînd spectatorului frumusețea tradițiilor și obiceiurilor etniilor pe care au reprezentat-o.

Toate colectivele au fost menționate cu diplome de participare și suport financiar din partea Consiliului Raional Edineț și tradiționala pîine din partea gazdei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.