Start Program de instruire pentru mediul de afaceri

Circa 25 de antreprenori din raionul Edineț, care activează în  domeniul comerțului au beneficiat recent de 2 cursuri de instruire în cadrul a două proiecte.

ONG “People in Need” în parteneriat cu Consiliul raional Edineț a organizat instruirea cu tematica: „Comerț on line”.  

La eveniment au  participat președintele raionului Edineț  Nicolai Melnic și vicepreședintele  Gheorghe Pulbere, care au salutat antreprenorii și au mulțumit Victoriei Guzun, managerului  proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”  pentru instruirea organizată la Edineț.

Formatorul proiectului Iulian Alexa  a explicat antreprenorilor modalitățile de desfășurare a comerțului și marketingului digital, dar și  funcționalitatea platformelor internaționale de vânzări online. În plus, antreprenorilor le-au fost  oferite soluții concrete pentru dezvoltarea canalului de vânzări online potrivit pentru activitatea și afacerea lor.

Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare/ Česká rozvojová agentura – CzechAid, implementat în parteneriat cu ADR Nord și Pro Cooperare Regională.

Cea de-a doua instruire cu tematica: “Bazele marketingului și Tehnici eficiente de vânzări și negocieri” s-a desfășurat în cadrul Programului Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii “Gestiunea Eficientă a Afacerii”.

În calitate de formator a participat Veronica Garbuz, doctor în științe economice.

Antreprenorii au obținut cunoștințe referitor la noțiunea de marketing, mediul intern și extern al întreprinderii, analiza pieței, comportamentul consumatorului și mixul de marketing.

Menționăm, că Programul  de instruire va continua începând cu luna februarie anul 2020.

Programul prevede in continuare următoarele module de instruire:

  1. Planificarea strategică a afacerii;
  2. Managementul financiar;
  3. Marketing on-line;
  4. Evidența contabilă și administrarea fiscal;
  5. Legislația muncii;
  6. Managementul ecologic pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Consiliul raional Edineț va susține și va promova în continuare mediul de afaceri din raion prin dezvoltarea capacităților, acordarea suportului metodologic pentru aplicare la programe de finanțare, promovare în cadrul expozițiilor naționale și internaționale, etc.

Pentru detalii despre program și înscrierea la instruiri, Vă adresați la Secția economie, etajul 2, biroul 111 sau la tel: (246)2-54-71.

Rodica CHIRIAC

Șefa Secției economie

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.