Social. Protecţia copilului, discutată în detalii.

 

Pe data de 18 noiembrie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Edineţ, au fost invitaţi primarii localităţilor din raion, precum şi angajaţi ai Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, la un workshop, organizat de ONG CCF Noldova, în parteneriat cu Fundaţia Hope and Homes for Children Marea Britanie şi UNICEF.

Organizaţia non-guvernamentală Copil-Comunitate-Familie (CCF) promovează drepturile copilului, în special dreptul la creștere și dezvoltare în mediu familial. Obiectivul primordial în activitate vizează crearea pentru copiii în dificultate a unui mediu de speranţă şi respect, în care ei să poată să-şi dezvolte potenţialul, oferirea instrumentelor practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, familiei şi comunităţii.

Fiecare copil are nevoie de o familie. De 12 ani CCF este alături de cei mai vulnerabili copii care au nevoie de sprijin. Mai bine de 1650 dintre aceştia au fost asistaţi să se reîntoarcă în medii familiale, părăsind pentru totdeauna instituțiile depersonalizate, iar peste 1300 au beneficiat de suport şi susținere pentru a nu fi  separaţi de părinți, frați, familii.
Datorită intervenţiilor CCF, viața copiilor, în special a bebelușilor, aflați în diverse riscuri, reia o altă cale, spre familie, dragoste și căldură părintească.

Din 1 ianuarie 2014, a intrat în vigoare Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.  Prezenta lege stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective.

Moderatorul activităţii organizate la Edineţ a fost Tatiana Silistraru, psiholog CCF Moldova.

2%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Octavian Vîrlan, avocat CCH Moldova/HHC Marea Britanie, a informat în detalii primarii (cu părere de rău, prezenţi fiind cam puţini) şi asistenţii sociali despre aplicarea Legii 140 în contextul implementării Strategiei pentru protecţia copilului pentru anii 2014 – 2020. S-a atras atenţia celor prezenţi că autorităţile tutelare, locale şi teritoriale, sînt obligate, în scopul prevenirii separării copilului de mediul familial sau, după caz, în scopul (re)integrării acestuia în familie, să întreprindă toate măsurile necesare pentru asistenţa şi suportul copiilor şi al familiilor acestora. Doar în urma evoluării minuţioase a situaţiei copilului, autorităţile tutelare locale (primarii satelor (comunelor) şi oraşelor) sau autoritatea tutelară teritorială (Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei) pot dispune plasamentul copilului şi numai în cazul în care se constată că menţinerea lui alături de părinţi nu este posibilă sau contravene interesului superior al acestuia.

img_5523_500x375

Autoritatea tutelară locală, în a cărei rază este locul aflării copilului, dispune evaluarea iniţială a situaţiei copilului de către specialistul pentru protecţia drepturilor copilului, iar în lipsa acestuia – de către asistentul social comunitar, cu implicarea în procesul de evaluare, după caz, a altor specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice etc. şi se va face în 24 de ore sau imediat.

S-au pus în discuţie premizele separării copilului de familie, plasamentul de urgenţă şi cel planificat, precum şi sancţiunile prevăzute pentru neîndeplinirea Legii 140.

Cei prezenţi la atelier au lucrat, apoi, în grup şi au evaluat unele studii de caz.

La dispoziţia autorităţilor tutelare au fost puse modele de dispoziţii ale autorităţii tutelare locale privind luarea la evidenţă a copilului şi avizului privind plasamentul planificat al copilului.

În ajutorul autorităţii tutelare teritoriale s-au distribuit modele de Dispoziţii privind plasamentul planificat al copilului, privind retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească şi de procese-verbale.

La modulul evaluarea workshopului, autorităţile tutelare au completat un chestionar, expunîndu-se asupra celor mai importante momente, în viziunea lor, din acest atelier de lucru, cum ar putea preveni plasarea unui copil într-o instituţie rezidenţială, la aplicarea căror aspecte ale Legii 140 ar avea nevoie în continuare de suport.

Merită menţionat faptul că atît Consiliul raional Edineţ, cît şi personal preşedintele raionului Iurii Garas, acordă o mare atenţie problemelor copiilor aflaţi în situaţii de risc, sînt întotdeauna receptivi la propunerile de dezvoltare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, oferă suport financiar, în măsura posibilităţilor, pentru copiii aflaţi în dificultate. În raion funcţionează 2 case de copii de tip familial, lucrează în acest domeniu 12 asistenţi parentali profesionişti, activitatea lor fiind permanent în vizorul DASPF Edineţ.

La lucrările atelierului de lucru au fost prezenţi vicepreşedinţii Consiliului raional Edineţ Sergiu Gheorghiţă şi Gheorghe Pulbere, şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Vladimir Hristescu.

img_5532_500x375

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.