Sesiunea tematică de instruire a reprezentanților Autorităților publice locale de nivelul I și II

Astăzi , 21 ianuarie,s-a desfășurat sesiunea tematică de instruire a reprezentanților Autorităților publice locale de nivelul I și II (primari, secretari ai consiliilor locale), implementată prin suportul proiectului ,,Sprijin în procesul de reformare a Administrației publice în Republica Moldova”. Scopul  instruirii constă în informarea,consolidarea capacităților profesionale ale aleșilor locali, funcționarilor publici în activitatea desfășurată.

Lucrările seminarului de instruire a fost organizat de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în parteneriat cu Consiliul raional Edineț.

În procesul instruirii s-au aborat tematici cu privire la:

  1. 1. Caracteristice întroductive ale APL inclusiv, Cadrul normativ relevant (competențe, funcții, roluri), transparența în procesul decizional, principii de buna guvernare, control administrativ, nivele de coordonare cu APC, gestionare patrimoniu.

2.Administrarea funcției publice și funcționarilor publici în cadrul autorității publice. Statutul de personal. Elaborare , aprobare, modificare,evaluarea performanțelor, ocuparea funcțiilor pubice, clasificarea funcțiilor.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.