Seminar informativ cu primarii și secretarii

Astăzi, 23 noiembrie 2018, în incinta Consiliului raional, la inițiativa Președintelui raionului,  a fost organizat un seminar informativ pentru primarii și secretarii din raion. Seminarul a fost condus de dl Iurii Garas, președintele raionului.

În ordinea de zi a seminarului au fost discutate următoarele probleme:

Sistemului unitar de salarizare – raportor dna Stela Botnaru, șef Direcție finanțe, care a informat că scopul noii legia salarizării, care urmează a fi aprobate, constă în asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază reprezintă principalul element al remunerării personalului.

Legalizarea migrației – raportor Vadim Melnic reprezentantul Biroului Migrație și Azil.

Cu privire la donarea de sînge – raportor șeful Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Edineț”,dl Anatolie Guțu, care a intervenit cu un apel către primari de a contribui la completarea rezervei de transfuzie a sîngelui.

Cu privire la lucrul în folosul comunității – raportor dl Valerian Ciobanu, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei, care a intervenit către primari pentru a se implica mai activ la executarea legislației în vigoare cu privire la acordarea ajutorului social, prin atragerea șomerilor din localități la muncă în folosul comunității. De asemenea Dumnealui a intervenit de a se acorda o deosebită atenție copiilor aflați în situație de risc.

Tratarea fîntînilor – raportor dna Nelea Caterinciuc, reprezentat al Centrului de medicină preventivă, care a informat despre necesitatea întocmirii registrului fîntînilor din localitate și tratarea lor cu dezinfectanți.

Primarii și secretarii s-au implicat activ în problemele ridicate.

La finele seminarului au fost enunțate cîteva anunțuri, prezentate de angajații aparatului președintelui raionului.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.