Ședința cu directorii instituțiilor preuniversitare din raion.

La 15 octombrie 2018 înincinta gimnaziului  „M.Sadoveanu”, Cupcini a avut loc ședința cu directorii instituțiilor preuniversitare din raion. Prezenți la ședință au fost Președintele raionului dl IuriiGaras, șeful Direcției Finanțe dna Stela Botnaru, șeful Direcției educație dna Galina Musteață.

În ordinea de zi a ședinței au fost discutate următoarele probleme:

  • Gestionarea corectă a bugetelor școlare;
  • Noua lege a salarizării;
  • Nutriția de calitate-undrept fundamental al copilului;
  • Opțiuni de sisteme sanitare pentru instituțiile de învățământ.

Totodată a fost prezentată Nota informormativă despre eficiența echipelor managerial în respectarea cerințelor Nomenclatorului și a prevenirii abuzului îninstiuțiile de înățământ

De asemenea a fost apreciată modernizarea și condițiile bune din gimnaziul  „M.Sadoveanu”, instituție gestionată eficient de directorul Cojocaru Ion.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.