Ședința Comisiei teritoriale Edineț pentru ajutoare umanitare

PROCES  VERBAL  nr.4

al ședinței Comisiei teritoriale Edineț pentru ajutoare umanitare

04 mai 2016                                                                                                            or.Edineț

ora 14.00                                                                                                      str.Independenței nr.33

                                   

A prezidat:                      dl.Valerian CIOBANU – președintele Comisiei teritoriale Edineț                                                    pentru  ajutoare umanitare

 

Au fost prezenți:             membrii Comisiei, conform listei

 

Ordinea de zi:                       –     Privind repartizarea ajutorului umanitar, suplimentar, acordat de către Guvernul României, cu titlu gratuit pentru Republica Moldova,                     primăriilor (localităților) din raionul Edineț, zahăr și colete cu prduse                                  alimentare, (raportor – Valerian Ciobanu).

–            Privind contabilizarea procesului distribuirii ajutorului umanitar, suplimentar (zahăr și colete cu prduse alimentare), la nivel teritorial și local (primării, localitate, beneficiar).

 Privind repartizarea ajutorului umanitar, suplimentar, acordat de către Guvernul României, cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, zahăr și colete cu prduse alimentare, primăriilor din raionul Edineț.

 Urmare a informației președintelui Comisiei teritoriale Edineț pentru ajutoare umanitare dl.Valerian Ciobanu, cu privire la recepția ajutorului umanitar acordat suplimentar, zahăr și colete cu produse alimentare, de la Agenția Rezerve Materiale, transportarea de la Chișinău la Edineț și stocarea ajutorului umanitar, precum și distribuirea ajutorului umanitar către Comisiile locale de distribuire ajutorului beneficiarilor, Comisia teritorială Edineț  pentru ajutoare umanitare:

 1. Se ia act de faptul recepționării ajutorului umanitar, zahăr și colete cu produse alimentare, primit de la Guvernul Romăniei prin intermediul Agenției Rezerve Materiale, în cantitate de 15 (cincisprezece) colete și 5384,75 kg de zahăr, factura fiscală seria EWAB nr.000526333 din 03 mai 2016, în sumă totală de 72415,00 lei, pentru categoriile de beneficiari după cum urmează:

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 69 (persoane) x 5 kg = 345,00 kg;
 • Copii aflați sub tutelă, 3 (copii) x 18,25 kg = 54,75 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 987 (beneficiari) x 5,0 kg = 4935,00 kg;
 • Familii decedați la războiul pe Nistru, 1 (beneficiar) x 10,00 kg = 10,00 kg;
 • Familii decedați la lichidarea avariei de la Cernobîl, 4 (beneficiar) x 10,00 kg = 40,00 kg;

TOTAL – 5384,75 kg.

COLETE

 • Familii decedați la războiul pe Nistru, 1 (beneficiar) = 1 colet;
 • Case de copii de tip familial, serviciul APP, 14 (beneficiari) = 14 colete.

TOTAL – 15 colete.

                                                    

 1. Aprobă planul de distribuire a ajutorului umanitar (zahăr și colete cu produse alimentare) către Comisiile locale (primării) de distribuire a ajutorului umanitar, după cum urmează:

Primăria or.Edineț    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 24 (persoane) x 5 kg = 120,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 154 (beneficiari) x 5,0 kg = 770,00 kg;
 • Familii decedați la lichidarea avariei de la Cernobîl, 1 (beneficiar) x 10,00 kg = 10,00 kg;

TOTAL – 900,00 kg.                                            

COLETE

 • serviciul APP, 1 (beneficiar) = 1 colet.

TOTAL – 1 colet.                                                  

Primăria or.Cupcini                              

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 8 (persoane) x 5 kg = 40,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 70 (beneficiari) x 5,0 kg = 350,00 kg;

TOTAL – 390,00 kg.                                            

COLETE

 • serviciul Case de copii de tip familial, 1 (beneficiar) = 1 colet.

TOTAL – 1 colet.                                                 

Primăria s.Alexeevca                                    

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 24 (beneficiari) x 5,0 kg = 120,00 kg;

             TOTAL – 120,00 kg.                                     

Primăria s.Bădrajii Noi                                   

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 18 (beneficiari) x 5,0 kg = 90,00 kg;

TOTAL – 90,00 kg. 

Primăria s.Bădrajii Vechi                                    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 1 (persoane) x 5 kg = 5,00 kg;
 • Copii aflați sub tutelă, 1 (copii) x 18,25 kg = 18,25 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 7 (beneficiari) x 5,0 kg = 35,00 kg;

TOTAL – 58,25 kg.

Primăria s.Bleșteni 

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 40 (beneficiari) x 5,0 kg = 200,00 kg;

TOTAL – 200,00 kg.                                            

Primăria s.Brătușeni                             

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 38 (beneficiari) x 5,0 kg = 190,00 kg;

TOTAL – 190,00 kg.                                            

COLETE

 • serviciul APP, 1 (beneficiar) = 1 colet.

TOTAL – 1 colet.

Primăria s.Brînzeni                          

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 13 (beneficiari) x 5,0 kg = 65,00 kg;

TOTAL – 65,00 kg.                                              

Primăria s.Burlănești                                      

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 6 (persoane) x 5 kg = 30,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 35 (beneficiari) x 5,0 kg = 175,00 kg;
 • Familii decedați la războiul pe Nistru, 1 (beneficiar) x 10,00 kg = 10,00 kg;

TOTAL – 215,00 kg.

COLETE

 • serviciul APP, 1 (beneficiari) = 1 colet.

TOTAL – 1 colet.

Primăria s.Cepeleuți                                     

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 1 (persoane) x 5 kg = 5,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 40 (beneficiari) x 5,0 kg = 200,00 kg;

TOTAL – 205,00 kg.                                            

COLETE

 • serviciul Case de copii de tip familial, 1 (beneficiar) = 1 colet.

TOTAL – 1 colet.

                                                                               

Primăria s.Chetroșica Nouă                                     

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 1 (persoane) x 5 kg = 5,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 19 (beneficiari) x 5,0 kg = 95,00 kg;

TOTAL – 100,00 kg.                                            

Primăria s.Constantinovca                                     

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 9 (beneficiari) x 5,0 kg = 45,00 kg;

            TOTAL – 45,00 kg. 

Primăria s.Corpaci                                      

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 9 (beneficiari) x 5,0 kg = 45,00 kg;
 • Familii decedați la lichidarea avariei de la Cernobîl, 1 (beneficiar) x 10,00 kg = 10,00 kg

             TOTAL – 55,00 kg.

COLETE

 • serviciul APP, 9 (beneficiari) = 9 colete.

TOTAL – 9 colete.                                                

Primăria s.Cuconeștii Noi                                    

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 56 (beneficiari) x 5,0 kg = 280,00 kg;

TOTAL – 280,00 kg.                                            

Primăria s.Fetești                                      

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 2 (persoane) x 5 kg = 10,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 27 (beneficiari) x 5,0 kg = 135,00 kg;

TOTAL – 145,00 kg.          

Primăria s.Gașpar                                    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 2 (persoane) x 5 kg = 10,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 17 (beneficiari) x 5,0 kg = 85,00 kg;

TOTAL – 95,00 kg.                                              

Primăria s.Goleni                                      

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 33 (beneficiari) x 5,0 kg = 165,00 kg;

TOTAL – 165,00 kg.                                            

Primăria s.Gordinești                                     

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 36 (beneficiari) x 5,0 kg = 180,00 kg;
 •   Familii decedați la lichidarea avariei de la Cernobîl, 1 (beneficiar) x 10,00 kg = 10,00 kg

TOTAL – 190,00 kg.                                            

Primăria s.Hancăuți                                      

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 1 (persoane) x 5 kg = 5,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 13 (beneficiari) x 5,0 kg = 65,00 kg;

TOTAL – 70,00 kg.                                              

Primăria s.Hincăuți                                     

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 36 (beneficiari) x 5,0 kg = 180,00 kg;

             TOTAL – 180,00 kg.                                             

Primăria s.Hlinaia                                    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 4 (persoane) x 5 kg = 20,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 8 (beneficiari) x 5,0 kg = 40,00 kg;

TOTAL – 60,00 kg.

                                                                               

Primăria s.Lopatnic                                    

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire
  la domiciliu, 22 (beneficiari) x 5,0 kg = 110,00 kg;

TOTAL – 110,00 kg.          

Primăria s.Parcova                                     

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 2 (persoane) x 5 kg = 10,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 43 (beneficiari) x 5,0 kg = 215,00 kg;

TOTAL – 225,00 kg.                                            

Primăria s.Rotunda                                     

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 14 (beneficiari) x 5,0 kg = 70,00 kg;

             TOTAL – 70,00 kg.                                       

Primăria s.Ruseni                                     

ZAHĂR

 • Copii aflați sub tutelă, 2 (copii) x 18,25 kg = 36,50 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 29 (beneficiari) x 5,0 kg = 145,00 kg;

TOTAL – 181,50 kg.

Primăria s.Stolniceni                                     

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 11 (beneficiari) x 5,0 kg = 55,00 kg;

             TOTAL – 55,00 kg.

COLETE

 • serviciul APP, 1 (beneficiari) = 1 colete.

TOTAL – 1 colete.                                                

Primăria s.Șofrîncani                                     

ZAHĂR

 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 38 (beneficiari) x 5,0 kg = 190,00 kg;

             TOTAL – 190,00 kg.         

Primăria s.Terebna                                    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 1 (persoane) x 5 kg = 5,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 30 (beneficiari) x 5,0 kg = 150,00 kg;

             TOTAL – 155,00 kg.         

Primăria s.Tîrnova                                     

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 4 (persoane) x 5 kg = 20,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 19 (beneficiari) x 5,0 kg = 95,00 kg;

TOTAL – 115,00 kg.          

Primăria s.Trinca                                    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 1 (persoane) x 5 kg = 5,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 18 (beneficiari) x 5,0 kg = 90,00 kg;

             TOTAL – 95,00 kg.

Primăria s.Viișoara                                 

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 5 (persoane) x 5 kg = 25,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 20 (beneficiari) x 5,0 kg = 100,00 kg;
 • Familii decedați la lichidarea avariei de la Cernobîl, 1 (beneficiar) x 10,00 kg = 10,00 kg;

TOTAL – 135,00 kg.

Primăria s.Zăbriceni                                    

ZAHĂR

 • Persoane cu dizabilități, 6 (persoane) x 5 kg = 30,00 kg;
 • Serviciul îngrijire la domiciliu, 41 (beneficiari) x 5,0 kg = 205,00 kg;

             TOTAL – 235,00 kg.                                     

 1. Obligă Comisiile locale pentru distribuirea ajutoarelor umanitare să respecte actele legislative și normative cu privire la ajutorul umanitar, să distribuie ajutorul umanitar în strictă conformitate conform listelor primite de la MMPSF al Republicii Moldova (responsabil primarul localității, șeful DASPF Edineț dl.Vladimir Hristescu). În cazul necesităților apărute pentru modificarea listelor de beneficiari a ajutorului umanitar, Comisia locală efectuiază modificările respective numai după coordonarea prealabilă cu MMPSF (responsabil șeful DASPF Edineț dl.Vladimir Hristescu de comun cu primarul localității). Comisiile locale a înmîna ajutorul umanitar personal beneficiarului, care semnează, personal, în lista de primire a ajutorului. A interzice primirea ajutorului și/sau semnarea în liste de către rudele beneficiarului. În situația, cînd beneficiarul, din diferite motive, nu este la fața locului (la adresa indicată în liste), ajutorul umanitar se restituie DASPF Edineț, cu distribuirea ulterioară conform indicațiilor MMPSF (responsabil, primarul localității și șeful DASPF dl.Vladimir Hristescu). Faptul neînmînării ajutorului umanitar și returnarea la DEASPF,  comisia locală îl indică în procesul verbal. Se atenționează Comisiile locale, că nu au împuterniciri de a decide modificarea litelor de beneficiari a ajutorului umanitarși nu sînt în drept de a redistribui ajutorul umanitar altor persoane decît cele indicate în listele primite de la DASPF Edineț, coordonate în prealabil cu MMPSF (responsabil primarul localității și șeful DASPF dl.Vladimir Hristescu).
 2. Obligă Comisiile locale de distribuire a ajutorului umanitar de a prezenta Comisiei teritoriale Edineț pentru ajutoare umanitare procesele verbale cu privire la distribuirea ajutorului umanitar (în original, semnate de primarul localității și membrii Comisiei locale) și listele distribuirii ajutorului umanitar (zahăr și colete cu produse alimentare) beneficiarilor, semnate de beneficiari (original sau copii autentificate, subsemnate de primarul localității și membrii Comisiei locale). Termen de prezentare, nu mai tîrziu de data de 10 mai 2016 (responsabil, primarii localităților).

 

 • Privind contabilizarea procesului distribuirii ajutorului umanitar  la nivel teritorial și local (primării, beneficiari).

Urmare a informației președintelui Comisiei teritoriale Edineț pentru ajutoare umanitare, dl.Valerian

Ciobanu, cu privire la modalitatea de contabilizare ajutorului umanitar suplimentar, zahăru și colete cu produse alimentare, în procesul circulației de la Agenția Rezerve Materiale pînă la beneficiar, Comisia teritorială Edineț pentru ajutoare umanitare:

 1. Obligă contabilitatea aparatului președintelui raionului de a lua la evidență contabilă ajutorul

umanitar, zahăr și colete cu produse alimentare, acordat de către Guvernul României, cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, primit/recepționat de  Comisia teritorială Edineț pentru ajutoare umanitare, conform facturii fiscale seria EWAB nr.000526333 din 03 mai 2016, în sumă totală de 72415,00 lei,  (responsabil contabil șef dna.Valentina Călcîi). Distribuirea ajutorului umanitar suplimentar, zahăr și colete cu produse alimentare,  Comisiilor locale să fie efectuat cu facturi fiscale interne și luat la evidența contabilă de către contabilitatea primăriei cu ulterioara distribuire beneficiarilor conform listelor prezentate de MMPSF prin intermediul DASPF Edineț (responsabil primarul localității și șeful  DASPF dl.Vladimir Hristescu).

 1. Ia act de faptul, că la descărcare toate coletele erau integre, fără detereorări, cantitatea de zahăr

corespunde facturii fiscale

 1. Va asigura publicarea în publicația periodică ,,Curierul de Edineț  cu plasarea pe pagina WEB a

Consiliului raional Edineț, a informației cu privire la distribuirea ajutorului umanitar suplimentar, zahăr și colete cu produse alimentare, primăriilor, condițiile de distribuire și categoriile de beneficiari de ajutor  (responsabil dl.Valerian Ciobanu).

NOTĂ: Organizațiile non-guvernamentale (ONG) sînt invitate să se implice în procesul de monitorizare a distribuirii ajutorului umanitar. În acest scop, ONG-urile interesate vor prezenta o scrisoare de intenție în adresa Comisiei teritoriale Edineț pentru ajutoare umanitare (telefon de contact                 0246-2-27-50). În cazul depistării anumitor erori sau fraude, ONG-urile vor anunța în scris președintele Comisiei teritoriale Edineț (Valerian CIOBANU) pentru ajutoare umanitare.

Responsabilitatea personală pentru corectitudinea distribuirii ajutorului umanitar beneficiarilor la nivel local se pune în seama primarului localității și șeful DASPF Edineț dl.Vladimir HRISTESCU.

 

Președintele Comisiei teritoriale Edineț

pentru ajutoare umanitare                                                              Valerian CIOBANU

 

Secretarul Comisiei teritoriale Edineț

pentru ajutoare umanitare                                                              Natalia TIMOTIN

membrii comisiei:

Anatolie GUȚU – medic șef  IMSP  Spitalul raional Edineț

Vladimir HRISTESCU – șef  Direcție Asistență Socială și Prtecția Familiei

Galina MUSTEAȚĂ – șef  Direcția Educație a Consiliului raional Edineț

Victor COZEARSCHI – președintele Consiliului raional Edineț a Sindicatului din Învățămînt

Igor NEPEIVODA – director SRL Edineț Gaz, consilier orășenesc, consilier raional

Larisa ZIMIN – consilier raional

Boris FEDORIȘIN – șef Oficiul Teritorial Edineț a Cancelariei de Stat

Daniela BANARU – consilier raional

Ivan OSTAFICIUC – primarul orașului Cupcini

Alexandru MANSUROV  – președinte ONG ,,Inimă Deschisă,,

                                                                                                                    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.